Øl - bunden under kulturen

Carlsberg er en meget central del af det danske samfund og ét af landets mest internationalt eksponerede varemærker.Carlsberg er i udgangspunktet en stabil aktie i tider med økonomisk usikkerhed.

”Øl er gud - gud er øl”, lyder én af Monrad & Rislunds mere blasfemiske tekster, som næppe er kandidat til at komme med i Højskolesangbogen, men alligevel rammer rimeligt godt i beskrivelsen af dansk kultur.

Det er måske ikke finkulturen, som de to herrer her beskriver, men hvor nødigt den finkulturelle del af Danmark vil kendes ved det, er en betydelig del af landets fine kunstsamlinger finansieret af øllet, ligesom musiklivet, fodbolden og meget andet, som er samlende for danskheden.

Carlsberg er således en meget central del af det danske samfund og ét af landets mest internationalt eksponerede varemærker. På flere plan er der linjer og historiske bånd mellem Carlsberg, Danske Bank og A.P. Møller - Mærsk.

Betydelige udfordringer
Og blandt mange fællesnævnere kan det konstateres, at alle tre står med betydelige udfordringer, efter at de alle har foretaget store akkvisitioner, umiddelbart før de globale markeder var på deres absolut højeste niveau. Særligt interessant er det, fordi de tre bliver betragtet som relativt konservative og drevet i overensstemmelse med den gamle skibsreder A. P. Møllers principper om rettidig omhu.

Modcyklisk investering
Skibsrederen var også kendt for at tænke meget langsigtet, herunder at sigte mod at udnytte skibsfartens betydelige udsving som følge af følsomheden over for de økonomiske konjunkturer. At kontrahere skibe, mens markedet var i bund, og at sælge ud, når markedet var i top, er en særlig måde at øge værdiskabelsen på, når man har intellektuelt og finansielt overskud til at agere modsat de fleste i markedet. At investere modcyklisk, kan man kalde det. Der synes i de seneste år at være sket et brud med disse enestående grundprincipper i alle de tre store virksomheder.

Men der må jo omvendt også handles, når muligheden byder sig. Og Carlsbergs overtagelse af partneren Scottish & Newcastles halvpart i det baltiske og russiske BBH var nok påkrævet i lyset af de specifikke forhold, som var gældende, og som meget sandsynligt kunne have udviklet sig ved andre ejerscenarier for Scottish & Newcastle. Carlsberg stod faktisk med risikoen for at miste sin del af det russiske eventyr, og med en lang historie med fejlslagne partnerskaber var motivationen høj hos ledelsen og hovedaktionæren i Carlsberg, som også måtte strække sig (og fundatsen) langt for at få ånden ned i flasken og proppen på.

Timingen ikke den bedste
Åbenlyst et logisk køb. Men prisen var endog meget høj, og timingen ikke den bedste ud fra en konjunkturel synsvinkel. Den betydelige gæld, som Carlsberg har måttet optage, er alt andet, end hvad aktiemarkedet værdsætter i den aktuelle kreditkrise, og samtidig har de internationale investorer knap fået absorberet den betydelige aktieemission, som også måtte til for at fremskaffe købesummen.

Hårdt ramt økonomi
Oven i det ser vi så en russisk økonomi, som er særdeles hårdt ramt af den globale vækstafmatning, som har ført til kraftige fald i olie- og andre råvarepriser, som netop i de senere år har sikret hele regionen en fantastisk vækst. En økonomisk vækst, som har styrket befolkningernes købekraft, hvilket har ført til øget ølforbrug. Men når nu økonomien trækker sig sammen, er det nok sandsynligt, at der sker en del ”tilbagekonvertering” til vodka, som stort set kan fås til samme literpris som de relativt dyre ølmærker, som BBH udbyder.

Overordnet betragtes øl som et ganske stabilt forbrugsgode, som ikke er afhængigt af konjunkturudviklingen i nævneværdig grad. Carlsberg er derfor i udgangspunktet en stabil aktie i tider med økonomisk usikkerhed. Men kombinationen af høj gæld, eksponering mod Rusland og de baltiske lande og en betydelig, ikke fuldt ud absorberet aktieudvidelse præger den aktuelle værdiansættelse af Carlsberg-aktien.

Der er således noget at arbejde med. Men hvis de umiddelbare udfordringer med gælden håndteres, russerne ikke vender fuldstændig tilbage til vodkaen, og aktierne finder gode langsigtede investorer, så er der håb for Carlsberg og for dansk kultur. •

BRANCHENYT
Læs også