Ikke længere en sikker havn

Aktien Det generelle forbrug af øl er i forhold til mange andre forbrugsgoder relativt konjunktur-ufølsomt. Som følge heraf har Carlsberg-aktien traditionelt været regnet for et godt sted for investorerne at søge ly i urolige perioder.

Med det store køb af S&N blev der dog rokket ved denne status som ”sikker havn”, da Carlsberg i forbindelse med købet samtidig optog en meget stor gæld og eksponerede sig yderligere mod det russiske marked. Det russiske ølmarked har efterfølgende været faldende, men Carlsbergs datterselskab, Baltika, har opretholdt sin salgsvolumen. Samtidig er den russiske rubel faldet i værdi. På trods af den uheldige timing af købet - spørgsmålet er dog om det kunne være gjort så meget anderledes - er Carlsbergs pengestrømme fra den resterende del af forretningen så robuste, at den meget store gæld indtil videre kan honoreres.

Præstation:
Aktien mærkede hen over sommeren og efteråret investorernes manglende appetit på kraftigt forgældede selskaber og er over det seneste år faldet med 54 pct., mens OMXC20 i den samme periode har mistet 42 pct. af værdien. Den negative udvikling illustreres ligeledes ved, at den samlede markedsværdi for Carlsberg på ca. 30 mia. kr. svarer nogenlunde til provenuet af emissionen i maj 2008 i forbindelse med finansieringen af S&N købet...

BRANCHENYT
Læs også