MP Pension får en påtale

65.000 medlemmer i MP Pension blev misinformeret, da de sidste år skulle beslutte, om de ville give slip på deres rentegaranti.

MP Pension har misinformeret sine 65.000 medlemmer i bestræbelserne på at få dem til at opgive deres rentegarantier.

Det fastslår Finanstilsynet, som har givet pensionsselskabet en påtale for at have givet mangelfuld information, da medlemmerne sidste efterår skulle beslutte, om de ville opgive deres rentegarantier.

Miseren er så alvorlig, at Finanstilsynet kræver, at MP Pension tager direkte kontakt til medlemmerne for at rette op på den.

Morgenavisen Jyllands-Posten bragte i efteråret flere artikler om omvalget i MP Pension, hvor medlemmer beskyldte selskabet for at manipulere. Det afviste MP Pensions direktør, Niels Erik Eberhard, dengang, og han fastslog i avisen, at MP Pension gav medlemmerne et retvisende billede af konsekvenserne ved at opgive rentegarantien.

Det passer ikke, har Finanstilsynet nu fastslået med sin påtale.

I efteråret udsendte MP Pension breve til medlemmerne, hvoraf det fremgik, at deres pension ville blive betragteligt større, hvis de opgav rentegarantien, som MP Pension ønskede at slippe ud af.

I et af de breve, som Morgenavisen Jyllands-Posten er i besiddelse af, lokkede MP Pension med 84 pct. mere i alderspension, såfremt medlemmet opgav rentegarantien.

MP Pension havde valgt at lave regnestykket over pensionen som 67-årig med en forrentning på 4,25 pct., såfremt medlemmerne opgav deres rentegaranti, mens pensionen blev beregnet med en forrentning på kun 1,5 pct., hvis de valgte at beholde deres rentegaranti.

Det fik det til at se attraktivt ud at opgive rentegarantien.

Udelod betingelser
»I MP Pensions regnestykke var det en forudsætning, at selskabet hvert år giver en tillægspension på 4,25 pct. Men brevet fortæller ikke, at regnestykket afhænger af, at selskabets egenkapital kan udlodde sådan et beløb, og at de fremtidige bestyrelser beslutter sig for at gøre det,« siger Annette Bjaaland Andersen, kontorchef i Finanstilsynet.

Den alvorlige påtale har ikke gjort et synderligt stort indtryk på MP Pension.

»Vi har givet de oplysninger, vi skal,« siger Niels Erik Eberhard, direktør i MP Pension.

Finanstilsynet er ikke enig i den vurdering:

»Vi har vurderet, at deres materiale var mangelfuldt, og at det overtræder god skik,« siger Annette Bjaaland Andersen.

Finanstilsynet har ikke kompetence til at afgøre, selve om omvalget i MP Pension skal gå om. Hvis medlemmer ønsker det, må de klage til Ankenævnet for Forsikring eller anlægge et civilt søgsmål ved domstolene. •

BRANCHENYT
Læs også