Køb af selskab vækker undren

Trods økonomiske problemer købte Allan K. Pedersen gældsplaget selskab ud af sit i dag konkursramte hovedselskab.Holdingselskabet bag superligaklubben FC Nordsjælland er ikke det eneste, som klubejer Allan K. Pedersen har solgt til sig selv til en opsigtvækkende pris.

Det ejendomsselskab, som grundlagde Allan K. Pedersens formue, blev den 1. oktober solgt ud af klubejerens nu konkursramte hovedselskab AKP-Holding.

Salgsprisen på 1 kr. blev fastsat på baggrund af en opgørelse foretaget af Allan K. Pedersens og en tilknyttet revisor, som skønnede at selskabet havde en negativ egenkapital på flere millioner kr. Med andre ord manglede et ganske betydeligt beløb for, at selskabet kunne dække sin milliongæld.

Da værdierne bestod af en række ejendomme midt i et kriseramt marked lignede det på papiret ingen økonomisk fordel for Allan K. Pedersen at købe selskabet ud af det kriseramte AKP-Holding og placere det i hans personligtejede anpartsselskab, PAK Holding, som endnu ikke er berørt af konkursen.

Advokat undrer sig
Købet vækker undren hos en af de advokater, som på vegne af kreditorerne har overtaget kontrollen med det konkursramte AKP-Holding.

»Allan Kim Pedersens salg af AKP Ejendomme til et selskab kontrolleret af ham selv, får alarmlamperne til at blinke. For en udefrakommende er det svært at se, hvilken interesse han kan have i at overtage et selskab med en negativ egenkapital,« siger advokat Teis Gullitz-Wormslev fra Kromann Reumert.

AKP Ejendomme opkøbte i midten af 1990'erne en række ejendomme til meget lave priser. Efter frasalg er der i dag ejendomme tilbage i selskabet, som ved den seneste offentlige vurdering var vurderet til 91,6 mio. kr. og frem til december belånt for langt under det halve.

Det ændrede sig dog knap tre måneder efter Allan K. Pedersens salg af selskabet til sig selv. Her fik Jyske Bank tinglyst ejerpantebreve for 80 mio. kr. i ejendommene til sikkerhed for allerede ydede kreditter til AKP-koncernen.

Ved aflæggelse af AKP Ejendommes seneste regnskab blev det oplyst, at selskabet kautionerede for en gæld på 205,6 mio. kr. i andre koncernselskaber.

I dag ønsker Allan K. Pedersen ikke at udtale sig om transaktionerne.

»Det vedkommer ikke dig, hvordan jeg handler internt i min private koncern. Du må bruge din tid på en anden. Kan du have det rigtig godt. Hej,« lød det søndag fra Allan K. Pedersen, før han afbrød telefonforbindelsen.

Som det fremgik af Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag har konkursboets advokater i forvejen luppen rettet mod Allan K. Pedersens salg af FC Nordsjælland Holding - blandt andet indeholdende superligaklubben FC Nordsjælland og Langelandsfestivalen - til det nystiftede selskab KAP Holding ApS, hvor Allan K. Pedersen er eneejer.

Ingen kommentarer
FC Nordsjælland Holding aflagde i maj sidste år et regnskab, som ikke alene viste et overskud på 15,8 mio. kr., men også talte om et forventet overskud i 2008. Og for selve fodboldklubben begyndte 2009 med et salg af angriberen Nicklas Pedersen til den hollandske klub Groningen for 16,4 mio. kr.

Allan K. Pedersen solgte FC Nordsjælland Holding til sig selv for 500.000 kr. FC Nordsjælland Holding er placeret i det nystiftede KAP Holding ApS.

Allan K. Pedersen figurerer ikke i den officielle registrering hos erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvor det kun fremgår, at selskabets daglige leder er en Henrik Rahr Egense. Han ønsker ikke at kommentere sin praktiske funktion i det nystiftede selskab.

Heller ikke erhvervsadvokaten Michael Vinther, der er næstformand i FC Nordsjælland Holding, ønsker at udtale sig.

..

BRANCHENYT
Læs også