Straffen op for pris-fusk

Konkurrencestyrelsen kræver fængselsstraffe og større bøder. Bredside mod brancheforeninger.

Oven på en række sager om brud på konkurrenceloven retter statens vagthund på konkurrenceområdet nu en usædvanlig hård kritik mod landets brancheforeninger og efterlyser samtidig markante skærpelser af strafferammen for overtrædelser af konkurrenceloven.

»Brancheforeninger kan gøre meget gavn, men det er vigtigt, at de ikke opfører sig på en måde, der svækker konkurrencen - f.eks. ved at vejlede medlemmerne om, hvordan de skal sætte deres priser,« understreger Konkurrencestyrelsens direktør, Agnete Gersing.

Men det er ifølge styrelsen lige præcist, hvad brancheforeningerne DTL, ITD og Danske Juletræsdyrkere har gjort sig skyldige i på det seneste - og de seneste 10 år har der været mere end 50 sager, hvor brancheforeninger ikke har kunnet holde sig på den rette side af konkurrencelovgivningen, anfører Konkurrencestyrelsen.

»Det er ikke rigtig trængt ind, at det er lige så kriminelt at overtræde konkurrenceloven som at lave bedrageri og insiderhandel. Brancheforeningernes tilkendegivelser viser, at de ikke selv synes, at det er særligt alvorligt,« siger Agnete Gersing, der generelt efterlyser højere strafferammer for at modvirke overtrædelser.

»Politikerne fastlægger strafferammerne, men de lave strafferammer er et væsentligt problem, hvis man gerne vil have en effektiv konkurrence - og regeringen har en målsætning om, at Danmark skal være i verdensklasse, når det gælder konkurrence,« siger Agnete Gersing, der henviser til, at mange andre vestlige lande benytter fængselsstraffe for overtrædelser af konkurrenceloven.

Stof til eftertanke
»Jeg er ikke i tvivl om, at hvis man havde en strafferamme med fængsel, ville det give mere stof til eftertanke og skabe opmærksomhed om, at det er alvorligt,« siger Agnete Gersing.

Brancheforeningen DTL afviser at have forsøgt at snyde.

»Vi har ikke puttet noget ned under stolene. Konkurrencestyrelsen havde i 1998 godkendt flere af de værktøjer, som styrelsen nu har kritiseret. Man vælger at skyde gråspurve med kanoner ved at lave et ”dawn raid”,« siger adm. direktør Erik Østergaard, der understreger, at DTL forgæves havde inviteret styrelsen til dialog forud for den pågældende razzia.

Direktøren har dog ikke noget imod strengere straffe, så længe det rammer forsætlige og bevidste overtrædelser:

»Problemet er på den anden side, at konkurrenceretten stadig er i bevægelse. Der er behov for flere domme, som der kan bygges et ordentligt retsgrundlag på. I dag drejer det sig tit om sager, der ligger i gråzoner,« mener DTL-direktøren.BRANCHENYT
Læs også