Husk de overlevende!

Afskedigelse Når krisen kræver ofre på arbejdspladserne, fokuseres der ofte på de afskedigede. Men de ansatte, der sidder tilbage på jobbet, bliver også ramt af en fyringsrunde.

Tidens tegn er håndtering af afskedigelser, frygten for fyring og tackling af arbejdsløshed:

Fagforeningerne ser deres snit til at hverve medlemmer, mens økonomer deltager i en klassisk kollegakappestrid i medierne om, hvem der kan diagnosticere finanskrisens alvor mest nøjagtigt på en skala fra 1 til 10.

Der prikkes til utrygheden hos de mange, der ikke er organiseret, og som i flere år har levet efter devisen "enhver er sin egen lykkes smed", men som nu er begyndt at spekulere på, hvor sikkert man egentlig sidder i sadlen. Og hvor langt arbejdsgivers solidaritet rækker, når det kommer til stykket…

Rekrutteringsbureauerne vender blikket indad og sætter turbo på jobmobiliteten. Færre ordrer inden for rekruttering giver anledning til en produktionsomlægning: Ydelser inden for outplacement, afklaringsforløb, jobsøgningskurser osv. får de prominente pladser i butikken. Virksomheder med overskud til socialt engagement og tanke på den afledte ambassadøreffekt køber sig hjælp til et værdigt farvel til arbejdspladsen - "nedbemanding med omsorg", som det hed sig i en reklame i Børsen for nylig.

Og ledere og medarbejdere forsøger at komme igennem afskedigelser, så godt som det nu lader sig gøre.

I nedbemandings-situationer er det ofte de afskedigede, der er i fokus, hvilket er naturligt og fortjent med tanke på, at de rammes på deres identitet, pengepung og livsform. Et værdigt farvel sender et kraftigt signal om almindelige medmenneskelighed både internt og eksternt samt selvfølgelig i forhold til den medarbejder, der rammes.

Men afskedigelser indtager ikke bare fokus og mental energi for dem, der er i den ubehagelige situation at skulle afskedige eller blive afskediget. Den suger også energi ud af dem, der overlever nedskæringer - fra litteraturen også kendt som ”survivors”. Man glemmer imidlertid ofte, at det netop er dem, der ikke har mistet deres job, der skal føre virksomheden videre, og hvis engagement der er hårdt brug for. ”Survivors” er typisk karakteriseret ved at være tynget af en eller flere af disse udfordringer:

Dårlig samvittighed og skyldfølelse over selv af gå fri, mens andre dygtige kollegaer har fået en fyreseddel...

BRANCHENYT
Læs også