Straftold på biodiesel

EU gør klar til handelskrig mod USA, der beskyldes for at dumpe biodiesel på det europæiske marked.

Fra fredag den 13. marts vil EU-Kommissionen lægge straftold på al import af amerikansk biodiesel.

Det sker efter månedlange undersøgelser af anklager om, at USA dumper store mængder biodiesel på det europæiske marked.

Straftolden bliver på mellem 20 og 24 euro pr. 100 kilogram biodiesel eller 1.490 og 1.790 kr. pr. ton.

Amerikanske eksportører har igennem flere år solgt voksende mængder biodiesel på det europæiske marked i den variant, der kaldes B99, som består af 1 pct. almindelig autodiesel og 99 pct. biodiesel.

Tilsætningen af almindelig autodiesel har siden 2004 gjort B99 berettiget til en eksportstøtte fra den amerikanske stat på op til 1.745 kr. pr. ton, hvortil kommer den statsstøtte, som en række europæiske lande yder til biodiesel som led i bestræbelserne på at mindske udledningen af drivhusgasser. Konsekvensen har været, at B99 har kunnet sælges på det europæiske marked som ren biodiesel til priser, der ligger mellem 895 og 1.340 kr. pr. ton under, hvad europæiske producenter af biodiesel forlanger.

I 2008 importerede EU mere end 1,5 mio. tons B99, og udsigten til yderligere vækst har nu fået EU-Kommissionen til at reagere.

Når Kommissionen har tøvet, skyldes det risikoen for en handelskrig, da der hersker uklarhed om reglerne for statsstøtte til biobrændstoffer under Verdenshandelsorganisationen WTO. Desuden har EU-Kommissionen endnu ingen føling med, hvordan den nye regering i Washington under præsident Barack Obama vil reagere i potentielle handelskonflikter.

Bæredygtig biodiesel
Både USA og EU har ambitiøse planer, når det gælder brugen af biobrændstoffer, der på verdens to største markeder senest i 2020 skal have fortrængt mindst 10 pct. af de oliebaserede motorbrændstoffer. Da ingen biobrændstoffer kan fremstilles til priser, som kan konkurrere med de gængse oliebaserede motorbrændstoffer, ydes der anselige beløb i direkte og indirekte statsstøtte til produktion og salg af biobrændstoffer.

EU er i færd med at indføre kriterier, der kun tillader brug af bæredygtige biobrændstoffer. Det vil sige brændstoffer fremstillet af biologisk materiale, som i hele deres livscyklus fra arbejdet forud for tilsåning af markerne til udstødningen fra køretøjerne samlet set betyder mindre udledning af drivhusgasser end de oliebaserede motorbrændstoffer, som de skal fortrænge.

Tillige må de bæredygtige biobrændstoffer ikke være fremstillet af råvarer, der også kan anvendes til eller indgå i produktion af fødevarer.

Straftolden ventes at være i kraft i fire til seks måneder, men kan i henhold til WTO-reglerne være i effekt i op til fem år.

BRANCHENYT
Læs også