Indgreb øger behov for rådgivning

pensionsopsparing Danskerne kan spare præcis lige så meget op til pension med skattefradrag som før.

Risikoen for at vælge den forkerte pension stiger oven på regeringens skattereform. Til gengæld har loftet på 100.000 kr. over indbetalingerne på en ratepension ikke nogen skattemæssig effekt.

De, der måtte ønske at betale mere end 100.000 kr. ind til pension om året, kan blot sætte det overskydende beløb i en livrente med præcis samme fradrag ved indbetaling og skat ved udbetaling som ved ratepensionen.

Mere simpelt
»Man kunne have håbet, at opsparing var blevet mere simpelt med skattereformen. Men tingene er virkelig blevet komplicerede for danskerne, som nu skal se sig meget bedre for, når de placerer deres penge. For en livrente er ikke bare en livrente, mens ratepensionen er et standardprodukt. Det kan blive så kompliceret, at nogle vil foretrække at investere de ekstra penge i noget helt andet,« siger adm. direktør Søren Lindbo fra forsikringsmæglervirksomheden AON Danmark.

Nedprioriteret område
Nogle livrenter fortsætter, indtil indehaveren og dennes ægtefælle er død, hvorefter forsikringsselskaber inddrager, hvad der måtte være tilbage på kontoen. Andre livrenter gælder kun for indehaveren, mens andre igen er udstyret med en garantiordning i et varierende antal år.

»Det er et område, som forsikringsselskaberne har nedprioriteret i en årrække, hvor alle har fokuseret på ratepensioner. Derfor er der nogle forsikringsselskaber, der bør få travlt med at produktudvikle, hvis de skal kunne tilbyde kunderne et moderne produkt,« siger direktør Finn Rasmussen, Mercer Pensionsrådgivning. Oven i det nye pensionsloft vil følge en særskat for høje pensioner. Den er ikke medtaget i skattereformen, men idéen er en særskat på 8 pct. på årlige udbetalinger over godt 284.000 kr.

»Mens loftet på 100.000 kr. næppe vil betyde meget i sig selv, kan det i kombination med særskatten få nogle til at vælge pensionsopsparingen fra. Så de i stedet sætter deres penge i sommerhuse, kunst eller lejligheder. Det finder vi bekymrende. Investeringer skulle gerne ske, hvor, man mener, at det højeste afkast er, og ikke ud fra et skattehensyn,« siger direktør i Sydbank Jess Olsen.

BRANCHENYT
Læs også