OECD: Stor ros til skattereformen

Skattereformen skærer kraftigt ned på negative forvridninger i det danske skattesystem uden at kompromittere velfærdsstaten, mener OECD.

Men Danmark vil stadig halte efter de rigeste OECD-lande.

Mens kritikken hagler ned over skattereformen fra organisationer og fagforeninger, får den stor ros fra den internationale organisation for økonomisk samarbejde OECD.

»Jeg vil ikke tøve med at rose denne skattereform meget stærkt,« fastslår fungerende skattechef i OECD, danskeren Jens Lundsgaard.

Han fremhæver, at de »betydeligt lavere« marginalskatter i reformen i høj grad mindsker de negative forvridninger, som den nuværende marginalskat skaber - det gælder bl.a., at personer omkring topskattegrænsen arbejder på nedsat tid for at slippe for topskat, og at vellønnede udlændinge afskrækkes fra at flytte hertil.

De positive toner står i kontrast til den skarpe kritik af det danske skattesystem, som OECD ved tidligere lejligheder har fremsat.

Lavere marginalskat
Den forestående sænkning af marginalskatten fra 63 til 56 pct. vil også øge tilskyndelsen til at tage en risiko ved f.eks. at starte egen virksomhed - og den positive effekt på innovationen i Danmark vil få afgørende betydning, mener OECD-skattechefen.

»Når dansk økonomi på et tidspunkt skal arbejde sig ud af krisen, vil det være meget vigtigt, at man har tilskyndelsen til omstilling og til at skabe nye job. Vi får brug for nye initiativer til at skabe job. Det handler ikke bare om at stimulere efterspørgslen, men om at øge økonomiens evne til at trække sig fremad, når opsvinget kommer,« siger Jens Lundsgaard, der understreger, at reformen tager store skridt under forudsætning af, at den ikke skulle udhule grundlaget for at finansiere et velfærdssamfund.

OECD, der har til opgave at støtte bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelsen, pointerer dog, at skattereformen ikke vil kunne skabe den samme høje vækst som i OECD-lande med væsentligt lavere skat.

»Vi bliver ikke et af de rigeste lande, men de værste forvridninger får man nu virkelig gjort noget ved,« understreger han.

Regeringens 2015-plan, der bl.a. øger udgifterne til velfærd, står til at efterlade et hul i statskassen på 14 mia. kr. årligt. Ifølge regeringens egne beregninger vil skattereformen skaffe de 5,5 mia. kr.

»Hvis man vil have stadig stigende offentlige udgifter, så er der en udfordring tilbage. Det har man ikke løst her og fred være med det. Det ville være meget forlangt af en skattereform, at den både skulle reducere forvridninger og hente flere penge ind, men man skal bare huske at løse problemerne med andre reformer,« understreger Jens Lundsgaard.

..

BRANCHENYT
Læs også