Hård fælles kurs mod skattely

Schweiz, Luxembourg og Østrig i fare for at blive sortlistede som skattely. EU parat med sanktioner.

De politiske panikalarmer er gået i Schweiz, Luxembourg og Østrig efter trusler om, at de tre lande risikerer at komme på listen over verdens skattely.

»Vi er parate til at indføre sanktioner over for de lande, der enten ikke samarbejder eller kun modvilligt samarbejder med myndighederne i andre lande,« siger EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso.

Truslen er for alvor blevet reel, efter at USA's præsident, Barack Obama, nu åbent støtter et endegyldigt opgør med de enklaver i verden, hvor det er muligt at gemme formuer for myndighederne.

Opgøret står på dagsordenen for G20-topmødet i London den 2. april, hvor stats- og regeringscheferne ventes at nå til principiel enighed om, at der skal udarbejdes nye retningslinjer for tilsynet med finansindustrien, herunder at der fremover ikke skal være mulighed for at have formuer placeret uden for kassebøgerne og dermed uden for de tilsynsførende myndigheders kontrol.

USA's justitsministerium besluttede i februar at lægge sag an mod den schweiziske bank UBS for at få domstolene til at tvinge banken til at udlevere navne og informationer på de 52.000 amerikanere, der ifølge justitsministeriet har skjult store beløb på konti i den schweiziske bank eller en af dens afdelinger rundt om i verden.

Industrilandenes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, har en liste over lande, der betegnes som »ikke-samarbejdsvillige« i skatte- og kontrolanliggender. Listen tæller i dag tre lande: Andorra, Liechtenstein og Monaco.

Fælles for verdens skattely er, at bankindustrien er afgørende for den økonomiske velstand, og uden bankhemmeligheden vil formuerne formentlig søge andre steder hen.

Schweiz er verdensberømt for sin bankhemmelighed, men står ikke på listen, fordi de schweiziske myndigheder samarbejder i sager om bl.a. økonomisk kriminalitet. Skatteunddragelse er ikke strafbart i Schweiz, med mindre der er tale om groft skattesvig.

Slap lovgivning
Den schweiziske justitsminister, Eveline Widmer-Schlumpf, har ladet forstå, at Schweiz overvejer at samarbejde om skattesvig, men ikke er indstillet på at imødekomme krav om generel oplysningspligt for forhold, der ikke er strafbare efter schweizisk lov. Truslerne om sortlistning og sanktioner har dog ført til, at den schweiziske finansminister, Hans-Rudolf Merz, har indkaldt sin østrigske og luxembourgske kollega til hastemøde på søndag.

OECD's generalsekretær, Angel Gurria, anslår, at der på konti i skattely står et sted imellem 30 og 40 billioner kr.

En del af kreditkrisen og siden finanskrisen skyldes, at bl.a. investeringsfonde og hedgefonde har haft store beløb i bl.a. amerikanske subprime-papirer stående på konti i skattely. Da der ikke føres tilsyn med disse fonde, og da aktiverne ikke optræder på kassebøgerne i de banker, som står bag udstedelsen og handelen med disse værdipapirer, har myndighederne ikke været klar over omfanget og derfor ikke kunnet reagere i tide, da markederne begyndte at skride.

»Finanskrisen er resultatet af slap lovgivning, massiv gearing og store systemiske risici taget af uregulerede finansforetagende såvel som regulerede foretagender. Vi har fortsat store mængder af dollars uden for de tilsynsførende myndigheders kontrol, og det er vi nødt til at ændre, så vi kan kanalisere globaliseringens fordele til de almindelige kvinder og mænd, der udgør rygraden i vores samfund. Myndighederne skal have det fulde overblik over værdierne i samfundet, og hvordan disse værdier er anbragt,« siger præsident Obama efter møder i Det Hvide Hus med Storbritanniens premierminister, Gordon Brown.

OECD er i færd med at revidere listen over ikke-samarbejdsvillige skattely, og derfor kan Schweiz, Østrig og Luxembourg havne i det sorte selskab allerede kort efter G20-topmødet i april.

BRANCHENYT
Læs også