Øko-vismænd: Højere CO2-afgifter

Det Miljøøkonomiske Råd opfordrer til højere afgifter på udledning af drivhusgasser, hvis Danmark skal klimamålene.

/ritzau/Der skal højere afgift på udledning af drivhusgasser fra husstande, landbrug og biler, så Danmark kan nå sine klimamål i EU mest omkostningseffektivt. Det anbefaler vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd i et nyt debatoplæg.

Højere afgifter ansporer til, at vi tager nye teknologier i brug. De får samtidig folk til at ændre adfærd, så deres CO2-udledning bliver mindre, påpeger vismændene. De nævner energibesparelser og teknologier som varmepumper, elbiler, biobrændstoffer og øget brug af biogas fra landbruget som måder at sænke udslippet på. Politikerne bør også overveje at udbygge fjernvarmenettet, da mængden af fjernvarme baseret på affald stiger.

I Europa er udledningen af drivhusgasser fra kraftværker og industrier reguleret af EU's kvotehandel. Heroverfor står den planlagte CO2-reduktion på 20 pct. fra husholdninger, landbrug og transport i 2020. Den skal findes uden for kvotesystemet og er derved et nationalt ansvar for regeringen.

EU bør tillade opkøb
Men skal det hele gøres omkostningseffektivt, bør EU tillade, at lande opkøber CO2-kvoter i kvotesektoren - altså hos kraftværker og industri - for at opfylde deres klimamål for "biler, boliger og bønder", som den kvotefri sektor populært kaldes.

»Dermed opnås reduktionerne billigst muligt. Den danske regering bør derfor arbejde for denne mulighed,« anbefaler vismændene.

Transportens belastning af klimaet vokser støt, og det mest målrettede middel til at gøre noget ved det er CO2afgifter på benzin og diesel. Og da en voksende del af udledningen af drivhusgasser stammer fra erhvervsmæssig transport, skal lastbiler også betale afgiften, understreger vismændene. Over en fjerdedel af klimabelastningen i den kvotefri sektor stammer fra metan og lattergas i landbruget. Disse to drivhusgasser er ikke pålagt afgift. Da det "er oplagt", at udledningen af de to gasser må bringes ned, hvis Danmark skal nå i mål, skal man nu indføre en afgift, mener vismændene.

BRANCHENYT
Læs også