Kronede dage for pessimisterne

Den danske regnskabssæson kører fortsat, og den kommende uge byder på tal fra William Demant, Topdanmark, G4S og D/S Norden.

Den seneste uge er bekymringerne for BNP-udviklingen øget betydeligt, og især den amerikanske udvikling er frygtet. Det har trykket de amerikanske aktieindeks ned under niveauerne fra 1997. Der spekuleres nu i, at faldet i amerikansk BNP vil accelerere i 1. kvartal efter det grimme 4. kvartal.

Mandag
Linjefartsrederiet DFDS er aktuel med årsregnskab for 2008, hvilket sker, efter at regnskabet for 3. kvartal bød på en solid nedjustering på 75 mio. kr. af overskudsprognosen til 250-300 mio. kr. før skat. Nedjusteringen havde afsæt i afmatningen af den globale økonomi. Danske Markets vurderede i slutningen af februar, at DFDS' indtjening fortsat vil være under pres i 2009 og 2010, hvilket var årsag til en fastholdelse af den svage salgsanbefaling på ”reducer” på DFDS-aktien. Danske Markets hæftede sig ved, at fire af DFDS' fem divisioner ikke lever op til selskabets nye indtjeningsmål, og det kan give mulighed for frasalg og dermed en positiv kurseffekt. Frasalg anses dog ikke som en mulighed i det nuværende forretningsmiljø.

Tirsdag
William Demant fremlægger årsregnskab, hvilket kommer, efter at konkurrenten GN Store Nord har præsenteret sine årstal. GN har vendt udviklingen til fremgang og vundet markedsandele i høreapparatmarkedet. GN Resounds høreapparatsalg leverede en organisk vækst på 12 pct., så det bliver spændende at se, hvor meget af den vækst, der er hentet hos WDH. Det har især været designsegmentet, som har haft succes, mens det dyre segment har haft det svært.

»Det dyre segment har været ramt i 2008, og kunderne har handlet nedad (købt billigere produkter, red.). Salget af Oticon Epoc-høreapparater har hidtil skuffet noget, hvilket dels hænger sammen med konjunkturudviklingen, dels den omfattende markedsføringsopgave, da Streameren blev lanceret samtidigt med Epoc-teknologien,« vurderer aktieanalytiker Holger Smitt fra Gudme Raaschou, som den 26. januar hævede sin anbefaling på WDH-aktien til ”akkumuler” fra ”reducer” og gav aktien et kursmål på 210 kr.

Fokus rettes mod udsigterne for 2009, der kan blive en tynd kop te, samt mod William Demants produktlanceringer, der skal generobre markedsandele.

Tørlastrederiet D/S Norden kommer med regnskab for 4. kvartal, hvilket sker, efter at selskabet nedjusterede helårsforventningerne i forbindelse med regnskabet for 3. kvartal.

Rederiet har tilpasset kapaciteten og aktiviteterne til de markant ændrede vilkår i tørlastmarkedet, og rederiet har positioneret sig til at udnytte de langsigtede muligheder. D/S Norden venter nu et overskud på 740-800 mio. dollars efter skat for 2008.

Jyske Bank, som den 20. februar indledte sin dækning af aktien med en salgsanbefaling og et kursmål på 180 kr. pr. aktie, har især fokus rettet mod, hvordan tørlastrederiet vurderer sine muligheder mht. genforhandlinger.

»D/S Norden har fastlåst indtjeningen for en betydelig del af tørlastskibenes skibsdage i 2009, hvormed indtjeningen stabiliseres, men usikkerheden er klart blevet øget for denne indtjening, idet flere kunder har ønsket at genforhandle kontrakterne, og flere kunder har svært ved at få betalt for fragten,« bemærker aktieanalytiker Karsten Sloth hos Jyske Bank.

Det er dog afslutningsvis værd at bemærke, at D/S Norden har en solid balance og en stor kassebeholdning, så rederiet kan tåle flere mavepustere set i forhold til konkurrenterne, bemærker Karsten Sloth.

G4S præsenterer tal for 4. kvartal, hvilket sker, efter at investorerne den 16. februar har fået årsregnskabet fra den svenske konkurrent Securitas. Sidstnævnte leverede et skuffende regnskab, som sendte Securitas-aktien ned med knap 10 pct. på dagen.

Onsdag
Topdanmark er aktuel med årsregnskab, som ventes ved 11-tiden. Forsikringskoncernen har givet de første 2009-prognoser, hvor en vækst i skadespræmierne på 2,5 pct. er stillet i udsigt for 2009.

Topdanmark satser udelukkende på det danske marked, og selskabets fokus er på omkostningerne, mens Topdanmark har overladt prissætning til konkurrenterne herunder Trygvesta.

Det er ventet, at Topdanmark vil følge i fodsporene på Trygvesta og hæve priserne på boligforsikringer i 2009.

I slutningen af februar hævede Sydbank anbefalingen på Topdanmark til køb.

Produkttankrederiet D/S Torm kommer med årsregnskab, efter at selskabet ad flere omgange i 2008 har opjusteret forventningerne. Seneste opjustering fra den 11. august blev fastholdt i forbindelse med regnskabet for 3. kvartal, hvorfor der for helåret ventes et overskud på 355-370 mio. dollars før skat og inklusiv skibssalg.

»Vi venter, at D/S Torm vil indfri den tidligere opjusterede prognose for helåret 2008, mens prognosen for 2009 vil være mere forsigtig grundet rederiets typiske konservative indstilling til fremtidsforventningerne,« siger senioranalytiker Jacob Pedersen hos Sydbank.

»Produkttankraterne har udviklet sig flot de seneste par år trods betydelige kapacitetsstigninger, og med en fortsat tilgang af nye skibe i 2009 samt en tilbagegang i forbruget af olie vil det kunne sætte raterne under pres i 2009,« vurderer senioranalytikeren, som har en neutral-anbefaling på aktien.

Harboes Bryggeri er aktuel med regnskab for 3. kvartal. I seneste regnskab fastholdt Harboes Bryggeri forventningen om en overskudsfremgang til 35-45 mio. kr. før skat for helåret 2008/09 efter overskuddet på 16,3 mio. kr. året før. Der er dog stadig langt op til rekordoverskuddet på 130 mio. kr. i 2004/05

Torsdag
Isoleringskoncernen Rockwool kommer med årsregnskab, efter at selskabet i 3. kvartal sænkede forventningerne til helåret, hvorefter der nu ventes et resultat efter skat på 1 mia. kr.I en frisk analyse fra slutningen af januar skriver Danske Equities, at udsigterne for den europæiske byggesektor i 2009-10 fortsat er dystre, og dertil skal lægges en negativ valutakurseffekt fra de østeuropæiske aktiviteter. Analytikerne i Danske Equities venter et fald i omsætningen på 17 pct. i 2009, hvilket er betydeligt større end konsensusestimatet på blot 4 pct. Danske Equities har en salgsanbefaling.

På makrosiden vil tal for det amerikanske detailsalg kaste lidt lys over, hvordan den økonomiske vækst forløber i 1. kvartal.

Tyske Volkswagen, som er Europas største bilproducent, fremlægger årsregnskab. Volkswagen annoncerede i sidste uge, at februarsalget er faldet 17,5 pct. målt i enhedsantal, hvilket er en tendens, som ses i hele bilsektoren, og det var overraskende svagt. Branchens meget svage salgstal for februar har skabt øget frygt for udviklingen i BNP.

Fredag
Blandt de makroøkonomiske offentliggørelser kommer der helt friske tal for forbrugertilliden fra University of Michigan, som er aktuel med første opgørelse for marts. Ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg News venter analytikerne et uforandret tal på 56,3. Hos Sydbank er man mere pessimistisk grundet den øgede opsparingskvote blandt forbrugerne, samt den fortsat stigende arbejdsløshed, hvor forbrugertilliden ventes at falde til 53,0 i marts.

BRANCHENYT
Læs også