Et år med tæsk

De har fået klø hele turen ned - og den er ikke slut endnu. Vi besøgte Børsmæglerforeningens årsmøde og fik et blik på finanskrisen set gennem børsmæglerbrillerne.

Gennem de store vinduer kan man se Tivolis rutschebaner slange sig i gråvejret på den anden side af H.C. Andersens Boulevard.

En passende kulisse til årsmødet for de, der om nogen er blevet rusket rundt af det seneste års deprimerende rutschebane-nedtur i finansverdenen.

Vi er til årsmøde i Den Danske Børsmæglerforening i Skandinavisk Design Center på H.C. Andersens Boulevard i København. Og der er ikke lagt op til fest efter et år, hvor de danske aktiebeholdninger er faldet med knap 45 pct.

»Der er ikke meget godt at sige om 2008,« indleder Børsmæglerforeningens formand, Steen Blaafalk, sin beretning, før han går i krig med en beskrivelse af den finansielle og økonomiske krise. Set med mæglerbriller.

Flere magre år
Dagens to gæstetalere giver Steen Blaafalk ret. Det har været et hårdt år. Og 2009 ser ikke meget bedre ud, set med børsmæglerbriller. Kort sagt: Der er endnu længere ned og utroligt langt op igen. Når den tid kommer.

Henrik Heideby, adm. direktør i PFA Pension, forudser flere tab i den danske banksektor. Han er ikke optimistisk.

»Jeg vil ikke sammenligne med krisen i 1980'erne. Dette er meget mere alvorligt. Det er den længste og mest alvorlige recession siden Anden Verdenskrig.«

Håbet om en snarlig optur bliver også pillet ned.

»Jeg forventer et paradigmeskift i den finansielle sektor. Nogle mener, at vi om fem år er tilbage, hvor vi plejede at være. Men det er usandsynligt,« er hans budskab til det opmærksomme publikum.

»Det er selvfølgeligt ærgerligt for os, for vi er jo den finansielle sektor.«

Adm. direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Jeppe Christiansen underbygger med en opgørelse over bundrekorderne i aktieafkast på det amerikanske marked siden 1871. I 2008 var det 38 pct.

»Det er det vanskeligste år siden 1931. Jeg tror ikke, at 1930'erne vil gentage sig, men vi skal altså helt tilbage til depressionen for at finde et år, der var dårligere end 2008.«

Der bliver nikket alvorligt rundt om i salen. Alle kunne altså blive enige om krisens alvor. Ifølge formanden for Børsmæglerforeningen er det dog ikke værdipapirmarkedet, der er noget galt med.

»Lidt firkantet sagt har de traditionelle aktie- og obligationsmarkeder været buffer for krisen og ikke skyld i den,« siger Steen Blaafalk.

Ifølge ham er problemet i stedet de komplekse strukturerede kreditprodukter - altså de uigennemskuelige pakker af værdipapirer, der er bygget op på tværs af forskellige markeder: aktier, råvarer, valuta, kredit o.s.v. De har været pakket ind i overvurderede ratings og undervurderede risici, mener han.

»Normalt ville der ikke være et marked for så uigennemskuelige produkter. Men sandheden er nok desværre, at investorernes tørst efter afkast trak mere end fornuften,« siger formanden for de medlemmer, der hver dag køber og sælger for sultne investorer. »Krisen har afdækket en række dårligdomme i sektoren, men grundlæggende er problemerne i fordelingen af risici og kreditgivningen,« slår han fast.

Her har PFA-direktøren, Henrik Heideby, dog en lidt anden betragtning. Han viser en graf over aktieanalytikernes indtjeningsestimater for 2008. Den faldt stejlt fra oktober 2007 til januar 2009.

»Aktieanalytikerne har levet i en anden verden. I har et system, hvor man har været alt for positive,« siger Henrik Heideby til de danske børsmæglere.

Ikke behov for regulering
Finanskrisen er blevet fulgt med uro og bekymring. Fra politisk side har man diskuteret, hvordan man kunne beskytte borgere og den generelle økonomi mod de risici, der ligger i de finansielle markeder. Men med børsmæglerbriller ser Steen Blaafalk ikke behov for flere regler for handel med traditionelle værdipapirer. For regler vil bare spænde ben, når markedet skal tage tilløb til den optur, der vil komme på et tidspunkt.

»Der er ikke noget i vejen med de traditionelle værdipapirmarkeder, og der er ikke behov for yderligere regulering dér. De danske aktie- og obligationsmarkeder er blandt de mest gennemregulerede og gennemsigtige i verden,« siger han efter et år, hvor flere danske pengeinstitutter har drejet nøglen om og er blevet overtaget af afviklingsselskaber.

Nye EU-regler
Men 2008 har ikke kun været præget af en uregerlig finanskrise. Siden Børsmæglerforeningens årsmøde i 2007, er markedet blevet omstruktureret med de nye MiFID-regler, der blev indført i november 2007. Det er EU-regler for handel med værdipapirer, der skulle øge konkurrencen på markedet og beskytte investorerne. I Danmark har det blandt andet betydet nye regler for kundeinformation og investeringsrådgivning - to elementer, der er blevet sat gigantiske spørgsmålstegn ved i kølvandet på bl.a. Roskilde Bank-krakket. Steen Blaafalk sætter dog ikke et sådant spørgsmålstegn foran sit publikum af repræsentanter for den danske bankverden, men afviser debatten.

»Forudsætningen for et effektivt regelsæt er naturligvis, at reglerne bliver overholdt. Det forventer jeg selvfølgelig, at de gør.«

Udover disse reguleringer af rådgivning og information så har MiFID-reformen også medført en liberalisering af den danske værdipapirmarked, der nu har spaltet sig i flere markeder. Nye handelspladser som Chi-X, Turquoise og BATS har taget deres bid af markedet.

Steen Blaafalk er tilfreds med de nye markedspladsers pres på de traditionelle børser, men ikke imponeret af aktiviteten på de alternative markeder.

»Vi havde nok forventet , at de nye markedspladser havde erobret en større andel af aktieomsætningen,« siger han og forklarer, at ulempen i den begrænsede trafik overskygger gevinsterne i lavere handelsomkostninger på de små nye markedspladser.

Back to basics
Det triste tilbageblik førte til en forsigtig og restriktiv pejling for fremtiden.

»Det er tid til refleksion - og til handling. De traditionelle dyder som kreditvurdering og risikohåndtering har fået en højere prioritet overalt i den finansielle sektor, mens kreativiteten er sat på pause,« maner Steen Blaafalk.

»Det er kort sagt ”back to basics”.«

BRANCHENYT
Læs også