Krisen kan presse folk på efterløn

Finanskrisen vil øge tilstrømningen til efterlønnen, og mange oplever et pres fra arbejdsgiveren for at gå på efterløn, mener Dansk Metal og BAT-kartellet. Efterlønnen er stadig et overvejende frivilligt velfærdsgode, mener DA.

Finanskrisen vil presse hundredvis af ældre lønmodtagere ufrivilligt over på efterløn, frygter fagforbundet Dansk Metal, der laver omfattende undersøgelser af medlemmernes bevæggrunde for at gå på efterløn.

»Når der er stigende ledighed og flere arbejdsfordelinger, så er der flere ældre, der føler sig presset ud af arbejdsmarkedet - enten efter pres fra arbejdsgiver eller på grund af forestående fyringsrunder. Det vil helt sikkert blive værre den kommende tid,« siger hovedkasserer og arbejdsmarkedschef Torben Poulsen.

Selv under højkonjunkturen i 2008 oplevede over halvdelen af de nye efterlønnere fra Metal, at de var blevet presset til at gå.

Dårlig virksomhedspolitik

Den andel vil stige den kommende tid, mener forbundet.

»Langt de fleste arbejdsgivere har kun den sociale forståelse, når der er mangel på arbejdskraft. Det er dårlig virksomheds- og personalepolitik, hvis virksomhederne skubber folk ud på grund af alder,« mener Torben Poulsen, der opfordrer virksomhederne til at satse på efteruddannelse, når aktiviteten daler.

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet frygter, at den hårdt pressede byggesektor nu mister en stor del af arbejdsstyrken til efterløn.

»Historisk foregår det sådan under en krise, at arbejdsgiverne lægger et mildt pres på de ældre, for at de skal gå på efterløn. Det vil være unaturligt at tro, at det ikke også vil foregå sådan denne gang. Det er nærliggende, at det vil ske inden for kort tid,« siger sekretariatschef Gunde Odgaard.

Ingen tendens endnu
De nyeste opgørelser over tilstrømningen til efterløn er fra perioden juli til september 2008, men de viser endnu ikke nogen udvikling.

BAT-kartellet opfordrer staten til offentlige infrastrukturinvesteringer for at bremse afmarchen til efterløn, så der ikke igen opstår massiv mangel på arbejdskraft i sektoren, når krisen er ovre. I forvejen er ældre overrepræsenteret i byggeledigheden.

Dansk Arbejdsgiverforening erkender, at flere fremover vil vælge efterlønnen som alternativ til ledighed.

»Hvor vi de seneste år har set en tilgang til efterløn direkte fra job, så vil vi nok se et skifte nu, hvor flere kommer efter en periode med ledighed eller potentielt står over for at blive berørt af ledighed,« siger chefkonsulent Erik Simonsen.

DA finder det uheldigt, hvis ekstraordinært mange vælger at gå på efterløn nu.

»Sandsynligheden for at få dem tilbage til arbejdsmarkedet er meget ringe. Vi oplever et konjunkturelt fænomen nu, men det overordnede problem med alt for tidlig tilbagetrækning kommer vi til at diskutere igen inden for få år. Tilbagetrækning til efterløn er blevet et velfærdsgode, som de fleste vælger frivilligt,« siger han.

»Men har virksomhederne ikke selv et ansvar?«

»Den vinkel kan man godt tillægge det. Men problemet er: Hvad er alternativet?«

Kvalifikationer og produktivitet er i udgangspunktet udvælgelseskriterierne, hvis virksomhederne bliver nødt til at afskedige, men fyresedlen kan i praksis godt gå til den efterlønsmodne frem for familiefaren med små børn, erkender chefkonsulenten...

BRANCHENYT
Læs også