Danske Bank har fået AIG-millioner

Danske Bank har fået 200 mio. dollar fra AIG i sikkerhedsstillelse. Banken optræder på en liste over 15 storbanker, der har fået del i den amerikanske stats støttekroner til AIG-redning.

Danske Bank er ifølge den amerikanske finansavis Wall Street Journal en af 15 storbanker, der har fået del i de 173 mia. dollars, som den amerikanske stat har skudt ind i redningen af forsikringskoncernen AIG.

Den svimlende redningssum var nødvendig for AIG til bl.a. at stille sikkerhed over for sine kunder som afdækning for, at forsikringskoncernen kan ”dække skaden”, hvis kunderne lider tilstrækkeligt store tab på bl.a. subprimelån.

Danske Bank har fået 200 mio. dollars i sikkerhedsstillelse fra den nødlidende bank, men ordførende direktør Peter Straarup mener, at Danske Bank er havnet på listen i en lidt mærkværdig sammenhæng, fordi sikkerhedsstillelsen i Danske Banks tilfælde ikke vedrører de katastroferamte subprimelån.

»Vi har tegnet en katastrofeforsikring hos AIG, der skulle dække, hvis der kom meget store tab på en gruppe danske realkreditlån,« siger Peter Straarup, der påpeger, at der ikke har fundet udbetaling sted fra forsikringen.

Direktøren tillægger ikke sikkerhedsstillelsen stor betydning. Beløbet gør ingen forskel i Danske Bank-regnskabet.

»Det påvirker ikke vores kernekapital eller indtægt, for det er en sikkerhedsstillelse på en eventualforpligtelse,« forklarer Peter Straarup.

De øvrige storbanker på listen som Royal Bank of Scotland, HSBC og Bank of America har formentlig fået langt større beløb fra AIG, fordi de i højere grad er eksponeret mod det amerikanske boligmarked.

En katastrofedækning
Danske Banks forsikringer hos bl.a. AIG omfatter ca. en tredjedel af den danske realkreditportefølje, oplyser banken. Forsikringerne fungerer som en katastrofeafdækning og dækker Danske Banks kredittab i tilfælde af ekstremt høje tab på de forsikrede realkreditlån i forbindelse med f.eks. tvangsauktioner. Forsikringerne, der blev tegnet i 2005 og 2007, kan opsiges i 2010.

Den amerikanske centralbank har hidtil afvist at oplyse, hvilke banker der har haft gavn af den massive hjælpepakke på statens regning. Et amerikansk medlem af kongressen, demokraten Paul Kanjorski, har dog begrundet redningen med, at et krak ville have fået dramatiske følger for den europæiske finanssektor.

»En af grundene til, at vi var nødt til at redde AIG, var det faktum, at det ville have lagt Europa ned. Det ville pludseligt have fremkaldt et sammenbrud af den europæiske banksektor,« sagde Kanjorski oven på redningen.

Ifølge den franske avis Le Parisien har storbanken Societe Generale fået 28 mia. kr. ud af AIG-redningen.

BRANCHENYT
Læs også