Kort nyt - erhver

Fokus på lærepladser Uddannelse Mens godt 500 elever fra tekniske skoler i går blokerede Undervisningsministeriet for at agitere for lærepladser til alle, vil undervisningsminister Bertel Haarder (V) kontakte LO og DA for at skaffe flere lærepladser.

Skønt der kun er 0,3 pct. færre pladser end i slutningen af 2007, mangler knap 4.000 elever pladser - heraf er 1.500 i skolepraktik. »Vi står midt i en finansiel krise, og det er vigtigt, at det ikke går ud over de unge. Vi skal sikre, at de kan få en uddannelse - for deres egen skyld, og så vi har uddannet arbejdskraft, når krisen letter,« siger Bertel Haarder til ministeriets hjemmeside.

Del af EBH Bank solgt
Overtagelse EBH Bank, der er under afvikling, har solgt yderligere to af sine 11 bankafdelinger. Det drejer sig om EBH Banks to afdelinger i Frøstrup og Vesløs, som er solgt til Sparekassen Thy. Omkring 2.500 EBH-kunder og ni hidtidige EBH-medarbejdere tilknyttes Sparekassen Thy, som i forvejen har afdelinger i begge byer, oplyser Sparekassen Thy. Dermed er 3 af bankens 11 filialer solgt fra. Der forhandles løbende om salg de øvrige otte bankafdelinger i Han Herred samt kundecentrene i Århus og København.

Bankpakke til Max Bank
Kapital: Max Bank har besluttet at benytte sig af bankpakke II. Det fremgår af indkaldelsen til bankens generalforsamling. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at tiltrække kapital på anden måde i de næste par år. Max Bank venter at kunne få tilført hybrid kernekapital i et niveau på 200 mio. kr. fra Kreditpakken.

BRANCHENYT
Læs også