Regeringen vil lette erhvervslivets vilkår

En ny plan fra regeringen blev tirsdag fremlagt med det formål at skabe administrative lettelser for de danske virksomheder for i alt 4 mia. kr. DI roser forslaget, men revisorer advarer om mere svindel.

/ritzau/Simplere kontrol, færre indberetninger og lettere adgang til at stifte en ny virksomhed. Det er nogle af hjørnestenene i en ny plan fra regeringen. Planen skal give administrative lettelser for fire mia. kr. til virksomhederne.

»Med vores nye plan sætter vi fokus på at lette de byrder, som fylder meget i virksomhedernes hverdag,« siger økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K).

På kontrolområdet fremlægger man otte nye initiativer, der skal give besparelser for 1,5 mia. kr. årligt. Det gælder bl.a. en forenklet mærkning af fødevarer, forenklet byggesagsbehandling og en forenklet egenkontrol for fødevarevirksomheder.

Færre og nemmere indberetninger skal give besparelser for 850 mio. kr. årligt. Det drejer sig bl.a. om en forenklet lønindberetning, en modernisering af grønne regnskaber og lettere indberetning til Danmarks Statistik.

Bedre vilkår for start og drift af virksomheder skal sikre lettelser for 1,1 mia. kr. årligt i form af bl.a. en forenklet selskabslovgivning og muligheden for, at moms- og virksomhedsregistrere sig på én gang.

Endelig vil regeringen sikre lettere adgang til myndigheder, bl. a. en forenklet administration af feriepenge og feriekort. Det skal give omkring 200 mio. kr. årligt i lettelser for virksomhederne.

Ros fra DI
Brancheorganisationen DI er positiv over for udspillet.

»Administrative byrder rammer de mindre og mellemstore virksomheder særligt hårdt. Derfor er det nødvendigt med en smidig og effektiv erhvervsregulering, hvis vi skal skabe de bedste konkurrencebetingelser for underskoven i dansk erhvervsliv,« siger Thomas Møller Sørensen, chef for MMV og entrepreneurship i Dansk Industri.

Han roser planen for at indeholde flere gode initiativer, herunder en yderligere lettelse af revisionspligten, forenklet indberetning af regnskabsdata og bedre brug af de oplysninger, virksomhederne indberetter til e-Indkomst, så dobbeltindberetninger kan undgås.

»Det er glædeligt, at princippet om én indberetning, én gang, ét sted er ved at slå igennem,« siger Thomas Møller Sørensen.Lettelse i revision
Regeringens plan for at lette byrder på virksomheder bygger blandt andet på store lempelser i kravene til revision af selskabernes regnskaber. Således skal yderligere 69.000 virksomheder have mulighed for at fravælge en revisorpåtegning. Men hos Foreningen Registrerede Revisorer råber man vagt i gevær.

»Regeringens oplæg viser kun de anslåede omkostninger ved revision. Oplægget mangler en benefit-analyse, der viser den samfundsmæssige værdi af revision,« hedder det i en udtalelse fra foreningen.

Revisorerne peger på, at risikoen for fejlbehæftede regnskaber stiger. Risikoen for mangelfuld rapportering omkring moms, skat og afgifter vil stige, og dermed går statskassen glip af mange milliarder kroner, påpeger foreningen. Ifølge revisorerne lægger regeringen op til, at virksomheder med en omsætning på helt op til 72 mio. kr. kan fravælge revision.

Revisorerne peger også på, at det bliver sværere for lønmodtagere at kontrollere, om deres ledelse forvalter deres arbejdsplads ordentligt.

»Med andre ord vil det være statskassen og dermed den almindelige skatteborger og lønmodtager, som bliver sorteper, hvis revisionspligten ophæves,« siger Per Krogh, formand for Foreningen Registrerede Revisorer.

BRANCHENYT
Læs også