Arla køber hollandsk mejeri

Med ét slag bliver Arla næststørste leverandør af mælk på det hollandske marked. Arla overtager på favorable vilkår et stort mejeri fra konkurrenten FrieslandCampina.

Arlas overtagelse af et stort hollandsk mejeri ligner et regulært røverkøb. Med i handlen følger en række stærke varemærker, og Arla er tilmed garanteret årlige leverancer af 440 mio. liter hollandsk mælk til nedsat pris.

Købet af mejeriet, Friesland Foods Fresh, nær Amsterdam betyder, at Arla med ét slag bliver den næststørste udbyder af mælk i Holland. Friesland Foods Fresh sælger 30 pct. af al frisk mælk i Holland. Selskabet står særligt stærkt på det store marked for mælk i såkaldte private labels, supermarkedernes egne mærker. Her har selskabet en markedsandel på næsten 50 pct. Mejeriet forarbejder i dag 370 mio. liter mælk og omsætter for 1,6 mia. kr.

»Men mejeriet har en betydeligt større kapacitet, som vi bestemt har planer om at udnytte,« siger Tim Ørting Jørgensen, koncerndirektør i Arla Foods.

Foreløbig er Arla frem til 2017 sikret årlige leverancer af 440 mio. liter hollandsk mælk, men Tim Ørting Jørgensen vil ikke udelukke, at produktionen skal skrues endnu højere op.

Tyske marked
»Målet er i første omgang de hollandske forbrugere, men det er muligt, at vi på længere sigt også kan forsyne dele af det tyske marked fra mejeriet,« siger Tim Ørting Jørgensen.

Arla vil samtidig bruge det hollandske mejeri som afsæt til at sælge Lurpak og andre danske og svenske mejeriprodukter til de hollandske forbrugere.

Sælgeren af mejeriet er en af Arlas allerstørste nordeuropæiske konkurrenter, mejerigiganten FrieslandCampina, der blev dannet i 2008 ved en fusion mellem de to største hollandske mejeriselskaber.

EU's konkurrencemyndigheder har godkendt fusionen på betingelse af, at FrieslandCampina frasælger mejeriet i Nijkerk på vilkår, som er ganske favorable for køberen.

Holder masken
Udadtil holder ledelsen i FrieslandCampina masken og hilser handlen velkommen. Der er dog næppe tvivl om, at de hollandske mejerichefer bag lukkede døre har bandet stygt over at skulle aflevere et af deres mejerier til Arla, som FrieslandCampina tilmed skal holde behørigt forsynet med råvarer.

»Prisen for mejeriet oplyser vi ikke, men det er ikke et køb, som kommer til at belaste vores økonomi eller forringe mælkeafregningen til vores andelshavere. Tværtimod vil det hollandske mejeri omgående bidrage til vores indtjening,« fortæller Tim Ørting Jørgensen.

Konkurrencemyndighedernes betingelser indebærer, at FrieslandCampina frem til 2017 årligt skal levere 440 mio. liter mælk til Arlas hollandske fabrik.

Bonus skal motivere
Arla skal betale en pris for mælken, der ligger 1 pct. under gennemsnitsprisen for den mælk, der handles i Nordvesteuropa.

Tilmed skal FrieslandCampina betale sine egne andelshavere en bonus, hvis de forlader FrieslandCampina og i stedet begynder at levere mælk til eksempelvis Arla.

For en gennemsnitlig hollandsk mælkeproducent vil denne bonus løbe op i 190.000 kr.

Hensigten er at motivere mælkeproducenter til at forlade FrieslandCampina og i stedet knytte sig til andre selskaber, hvilket vil styrke konkurrencen.

»Det er endnu helt uafklaret, hvordan vi vil knytte de hollandske mælkeproducenter til vores selskab. Foreløbig er vores råvareforsyninger sikret frem til 2017, så vi har god tid til at finde en løsning,« siger Tim Ørting Jørgensen.

I Danmark og Sverige er mælkeproducenterne knyttet til Arla som andelshavere, mens mælkeproducenterne i Storbritannien ejer en mindre aktiepost i Arlas britiske datterselskab.

Arlas køb af det hollandske mejeri skal godkendes af EU's konkurrencemyndigheder.•

BRANCHENYT
Læs også