Massive tab til Topdanmark

Trods et solidt overskud på sine skadesforsikringer gav tab på investeringer Topdanmark så massive tab, at selskabet fik underskud på 189 mio. kr. mod et overskud året før på knap 1,3 mia. kr.

»Som adm. direktør et det bestemt ikke rart at fremlægge et regnskab, som det Topdanmark har fremlagt i dag.«

Det sagde Topdanmarks topchef, Poul Almlund, da han i går præsenterede et regnskab med et underskud efter skat på 189 mio. kr. mod et overskud året før på 1.271 mio. kr.

Men selv om aktieanalytikere havde forudset et lidt lavere underskud på 156 mio. kr., viste investorerne alligevel i dagens løb så stor tiltro til koncernen, at kursen på et tidspunkt i løbet af dagen steg med godt 5 pct.

Overskuddet før skat blev på minus 24 mio. kr. mod et overskud i 2007 på 1.657 mio. kr.

Bedre end frygtet
Men selskabet havde frygtet endnu slemmere tal.

Allerede ved fremlæggelsen af resultatet for de tre første kvartaler af 2008 justerede Topdanmark resultatforventningen for hele 2008 og forudså et underskud på mellem 250 og 350 mio. kr.

Topdanmarks combined ratio blev på 82,4 mod 84,3 året før.

Selskabet brugte således 82,4 kr. af hver 100 kr., der kom ind i præmieindtægt.

Investeringsafkastet blev sidste år på minus 1,7 mia. kr. På denne post kunne Topdanmark i 2007 notere sig et overskud på otte mio. kr.

Selskabet meddelte i går, at dets tilbagekøbsprogram for aktier vil ikke blive genoptaget, før »underbalancen« fra sidste års program er dækket ind.

Programmet blev indstillet i november med en underbalance på 366 mio. kr. Resultat for 2008 blev 111 mio. kr. bedre end ventet dengang, så underbalancen er 250 mio. kr.

Den skal tjenes ind før tilbagekøbsprogrammet igen kommer i gang.

Bestyrelsen tager stilling til eventuelt yderligere udskydelse den 25. august.

BRANCHENYT
Læs også