A.P. Møller - Mærsk satser på CO2

Transport og lagring af drivhusgasser kan blive et nyt stort forretningsområde for Mærsk.

Transport og lagring af CO2 kan blive et nyt stort forretningsområde for A.P. Møller - Mærsk, og koncernen investerer i disse år betydelige ressourcer i at afdække mulighederne.

»Lagring af CO2 i undergrunden vurderes af mange som et af de mest oplagte valg, når det gælder en forholdsvis hurtig reduktion af udledningen af drivhusgasser. Mere præcist ser vi store muligheder i at udnytte olie- og gasfelterne i Nordsøen til at lagre den CO2, der kan indfanges,« siger Michael Engell-Jensen, direktør for det nyligt etablerede Carbon & Climate Department i A.P. Møller - Mærsk.

Store kilder
Halvdelen af Danmarks CO2-udledning stammer fra store kilder som kulfyrede kraftværker, olieraffinaderier, m.fl., hvor det vurderes at være muligt at indfange CO2 med henblik på at lagre den i undergrunden.

Indfanget CO2 kan ikke kun lagres i undergrunden, men vil indledningsvis kunne bruges til at forlænge levetiden på olie- og gasfelterne i Nordsøen. Dog er der udfordringer, da CO2 sammen med vand skaber korrosion.

»Alene omkring Nordsøen udleder store kilder som bl.a. kraftværker årligt 750 mio. tons CO2, der formentlig vil kunne indfanges, fragtes ud til felterne og pumpes ned i undergrunden. Felterne i Nordsøen er ideelle til at lagre CO2, og som operatør har vi et detaljeret kendskab til forholdene i undergrunden,« påpeger Michael Engell-Jensen.

A.P. Møller - Mærsk er ikke kun parat til forretningsmæssigt at engagere sig i at lagre CO2 dybt under havbunden i Nordsøen, men også at fragte den indfangede CO2 ud til felterne.

»Basalt set er CO2 en gasart, og vi er fortrolige med at håndtere gas, såvel når det gælder produktion som transport. Vi har i dag skibe, der transporterer såvel LPG (flaskegas, red.) som LNG (flydende naturgas, red.), og derfor vil transport af CO2 være et naturligt nyt forretningsområde for A.P. Møller - Mærsk,« forklarer Martin Fruergaard, direktør i Maersk Tankers med ansvaret for gastankskibe.

Langt fremme
Maersk Tankers har igennem nogen tid arbejdet detaljeret med at fastlægge specifikationer for CO2-tankskibe og er ifølge Martin Fruergaard så langt fremme, at koncernen kan strække køl til de første skibe »med meget kort varsel«.•

BRANCHENYT
Læs også