Milliardgevinst i sigte til elkunder

Elkunderne står til at kappe 3 mia. kr. af elregningen i 2009. • Faldende olie- og kulpriser presser prisen på el.

Verdensøkonomiens nedsmeltning smitter af på elpriserne, der er styrtdykket de seneste måneder.

For en typisk husstand med et årligt elforbrug på 5.500 kilowatt-timer (kWh) betyder udviklingen, at der er udsigt til en besparelse på elregningen i 2009 på mere end 1.000 kr.

Rekordhøje priser


Sidste sommer var forventningen, at rekordhøje olie-, gas- og kulpriser i 2009 ville udløse en markant ekstraregning til virksomheder og private husholdninger.

Så sendte finanskrisen energipriserne i frit fald, og alene i årets to første måneder er engrosprisen på strøm dykket op imod 30 pct. sammenlignet med 2008-gennemsnittet.

»Vi har oplevet et markant fald i forbruget. Det er klart, at det alt andet lige vil presse priserne. Samtidig er kraftværkernes råvarer som kul og CO2-kvoter faldet i pris, og det smitter også af på elprisen,« siger Lene Sonne, markedschef i Energinet.dk.

Udviklingen åbner imidlertid for en endnu større gevinst.

De faldende elpriser får mange elselskaber til at opfordre kunderne til at låse elprisen fast gennem en såkaldt fastprisaftale, der er blevet attraktiv, fordi elselskaberne pludselig kan købe stort ind til uhørt lave priser.

1.449 kr. årligt
For øjeblikket reklamerer sønderjyske Sydenergi med, at kunderne kan låse elprisen året ud til en kWh-pris på 30 øre, mens kunder, som stiller sig tilfreds med den offentligt styrede markedspris, betaler 51 øre.

Med et årligt forbrug på 5.500 kWh vil den direkte besparelse løbe op i 1.449 kr., såfremt den løbende markedspris ikke falder yderligere.

»Når vi opfordrer kunder til at indgå en fastprisaftale, skyldes det, at vi mener, at elprisen historisk set er billig,« siger Palle Larsen, salgschef i Sydenergi.

Meldingen er den samme fra nordjyske Energi Nord, der tilbyder kunder at låse elprisen året ud til en kWh-pris på 33 øre eksklusive afgifter og moms.

Det er 50 pct. mindre, end hvad almindelige Energi Nord-kunder betaler for øjeblikket.

Passeret 10.000 aftaler
»Vi har oplevet kWh-priser på 60-70 øre. Nu er vi nede omkring 30 øre. Vi har aldrig oplevet noget lignende. Derfor tilbyder vi fastpriskontrakter til kunderne,« siger Frederik Thiedemann, afdelingsleder i Energi Nord.

Både Palle Larsen og Frederik Thiedemann understreger, at de selvfølgelig ikke kan vide, hvordan prisen vil udvikle sig.

»Men vi kan sige, at chancen for, at priserne falder yderligere, er begrænset i forhold til, at tingene pludselig vender, og priserne igen begynder at stige,« siger Palle Larsen fra Sydenergi.

Hverken Sydenergi eller Energi Nord vil oplyse det præcise antal indgåede fastprisaftaler. Men tallet har for længst har passeret 10.000.

BRANCHENYT
Læs også