Banken fjernede vigtige papirer

Kendtes spekulationsforretninger medvirkede til, at Danske Bank under navnet Landmandsbanken gik ned i 1920'erne. Bogen, der dokumenterer, hvem der deltog i spekulationerne, er ifølge banken bortkommet.

Danske Bank har før fået omfattende hjælp fra skatteyderne, fordi banken var i store problemer.

Under navnet Landmandsbanken fik den i 1920'erne en statsgaranti og store pengetilførsler. Alternativet var en afvikling.

Dengang vakte det furore, at spidser fra erhvervslivet, Christiansborg og Kongehuset havde deltaget i spekulationskonsortier, hvor de fik lov til at beholde eventuelle gevinster fra aktieinvesteringer, mens banken tog sig af eventuelle tab.

Den menige dansker var ikke fornøjet med at betale skattepenge for at redde en bank, som overklassen på den måde havde været med til at malke.

Nøglebøger med navne
Spekulationskonsortierne var som regel blot opført med en dato, men en underdirektør, Nicolaysen, førte nøglebøger, som viste, hvem personerne bag konsortierne var. Uden nøglebøgerne er det ikke muligt at gennemgå Landmandsbankens børsforretninger, der medførte store tab og blev angivet som en af årsagerne til bankens sammenbrud. Med nøglebøgerne kan man til gengæld præcist fastslå, hvem der deltog i de spekulative forretninger.

Historikeren Søren Mørch blev bekendt med nøglebøgernes eksistens, da han i 1960'erne skrev speciale om Landmandsbanken. Af et arkiv fremgik det, at banken havde lånt bøgerne og ikke leveret dem tilbage.

På hans foranledning henvendte rigsarkivet sig til banken for at få bøgerne, men der kom ikke noget svar. Efterfølgende blev Søren Mørch ringet op af en kontorchef i banken, som fortalte, at banken meget nødigt så, at der blev rodet op i den historie.

Tilbudt rejse til Japan
»Banken tilbød at købe mit manuskript, som ville få en flot plads i dens bibliotek. Da jeg afslog, blev jeg tilbudt en rejse til Japan med min kone. Den tog jeg heller ikke imod,« fortæller Søren Mørch.

Han kontaktede rigsarkivaren, som rettede skriftlig henvendelse til Landmandsbanken for at få nøglebøgerne udleveret. Nu svarede banken, at bøgerne desværre var bortkommet.

Tror du, banken har bøgerne?

»Det er der jo ingen, der ved. Men det tror jeg da, den har,« siger Søren Mørch.

Landmandsbanken skiftede navn til Den Danske Bank i 1976.

Bankens pressechef, Anders Klinkby Madsen, oplyser, at han har forespurgt i banken, men at ingen kender til sagen om nøglebøgerne.

»De, som normalt ved noget om den slags, ved ikke noget,« oplyser pressechefen.

BRANCHENYT
Læs også