Arvinger i klemme

De efterladte risikerer i værste fald at hænge på hele gælden i dødsboet, hvis de tager nogle af den dødes ejendele med hjem.

Mange familier har for længst fordelt værdierne. Storebror skal arve maleriet over sofaen, lillesøster spisestellet og sølvtøjet, og barnebarnet skal overtage bilen. Men det kan koste dyrt at fordele den slags på forhånd.

Hvis dødsboet viser sig at være insolvent, risikerer den, der har fjernet noget fra det, at hænge på hele regningen. Sådan lyder advarslen fra professor Rasmus Feldthusen, Københavns Universitets juridiske fakultet.

»Har du fjernet noget af værdi fra boet og ikke leverer det eller værdien af det tilbage, så risikerer du at hæfte for boets samlede gæld. Du hæfter altså ikke blot for maleriet til 10.000 kr., men for hele den gæld, der er tilbage i boet, når det er gjort op,« siger Rasmus Feldthusen.

Det er sjældent, at kreditorerne fra banker og realkreditselskaber kræver det.

Men de har muligheden.

»Derfor er det en god idé at lade være med at dele selve arven, før man har en relativt sikker idé om, at det her bo er solvent. Et-to år kan synes som lang tid at vente, men da en arv alligevel for de fleste kommer som en appelsin i turbanen, bør det være muligt at vente,« anbefaler arveforskeren.

Han siger, at hvis boet fra starten ser ud til at være solvent, kan man godt dele det indbo, der ikke har den store værdi. Man skal bare være forberedt på at kunne blive tvunget til at levere det tilbage, hvis kreditorerne kræver det.

Lån kræves tilbage
Bobestyrer Anne Broksø anbefaler også arvingerne at være forsigtige.

»Pas særligt på i krisetider, kan man sige. Det hele kan se godt ud på papiret, og så ender det alligevel med underskud. I så tilfælde skal alt fra boet leveres tilbage. Og kan eller vil man ikke det, kan det blive dyrt,« siger Anne Broksø.

At alt skal leveres tilbage, giver også problemer for de familier, hvor forældrene har givet et eller flere børn et lån og registreret det i testamentet.

Lånet er måske i virkeligheden en form for arveforskud, men ved at give det som lån undgår familien i første omgang at skulle betale arveafgift af pengene.

Det går bare ikke, hvis boet er insolvent.

»Ser jeg i papirerne som bobestyrer i et insolvent bo, at en arving skylder boet penge, så kræver jeg dem indbetalt straks. Det er jo kreditorernes penge. Og selv om de måske aldrig har været tænkt betalt tilbage, så er situationen anderledes. Nu er det ikke en sag mellem forældre og børn, men mellem boet og dets kreditorer,« fortæller advokat Niels Kahlke, Advokatfirmaet Kahlke.

BRANCHENYT
Læs også