UGENS KLAGE 86-ÅRIGS FORMUE SAT I AKTIER AF BANKEN

Alder er ingen hindring, sagde Jyske Bank og købte aktiebaserede investeringsbeviser og hedgefonde til den aldrende investor.

Familien rasede, men fik ikke noget ud af at indklage Jyske Bank for Pengeinstitutankenævnet.

En 86-årige kunde havde nemlig selv skrevet under på, at hun var parat til at løbe en moderat risiko og investere formuen i op til 70 pct. aktier. Og hvordan skulle banken så vide bedre?

Det mente familien og mindretallet i ankenævnet ellers ikke burde være så svært, når kvindens alder og hidtidige investeringer blev taget i betragtning.

Kvinden, der er født i 1921, havde haft hovedparten af sine penge placeret i obligationer gennem en årrække. Men ændrede pludselig risikoprofil, da hun fik en formueplejeaftale med banken.

Her blev der i 2007 udfærdiget en investeringsprofil, som konkluderede, at den aldrende kunde ikke havde brug for de investerede penge de næste 6-10 år, kunne acceptere op til 20 pct. tab om året og ikke var afhængig af pengene.

Derefter skrev kvinden under på en aftale om en dynamisk risikoprofil.

Kæmpetab
Det er en risikoprofil, der normalt omfatter folk med ganske pæn risikovillighed og lang investeringshorisont.

Her er mulighed for op til 70 pct. aktier.

Kvinden havde i årevis haft sine penge placeret i obligationer samt i en sjat Jyske Bank aktier. Oprindelig var aktieposten begrænset, men kursstigninger fik aktieandelen til at vokse, så den ved udgangen af 2005 udgjorde en tredjedel af depotet.

Knap et år efter, at formueplejeaftalen med banken var indgået, var formuen faldet med 116.670 kr. Formuen var på 601.400 kr.

Heraf var de 304.342 kr. sat i aktiebaserede investeringsbeviser, 196.939 lå i obligationsbaserede beviser og 100.119 kr. i blandt andet Jyske Banks to hedgefonde.

Kvindens svigersøn krævede, at banken skulle stille den aldrende investor som før. Det afviste banken, og familien opsagde aftalen og gik til Pengeinstitutankenævnet. Familien pegede bl.a. på, at kvinden var afhængig af det løbende afkast af værdipapirerne og at konsekvenserne af aftalen ikke var gjort klare for hende.

Alder uden betydning
Men banken hævdede at have forklaret konsekvensen af investeringsprofilen grundigt og loyalt. Banken mente også, at den dynamiske investeringsprofil var rigtig for en investor, der som kvinden bl.a. ejede et gældfrit hus, og tilføjede, at kundens alder ikke kunne tillægges nogen vægt i den konkrete sag.

Og flertallet i ankenævnet gav Jyske Bank ret.

Kvinden burde selv have indset, at den forøgede andel af aktier medførte en forøget risiko for tab.

BRANCHENYT
Læs også