Aftale med familiens sorte får

Jeg sad og læste artiklen i Spørg om Penge den 14. februar 2009 om, hvordan man kan mindske arven mest muligt til familiens sorte får.

Jeg syntes, der manglede det forslag, at man simpelthen opsøgte det sorte får og tilbød vedkommende X antal 1.000 kr., mod at vedkommende gav afkald på arv.

I det nævnte eksempel er der tale en narkoman og en potentiel arv på i alt 5 mio. kr., der så kan reduceres væsentligt, men hvorfor ikke tilbyde f.eks. 100.000 kr. til vedkommende mod et arveafkald? 100.000 kr. her og nu kan være en stor fristelse for mange og lukke af for alle mulige elendige konstruktioner, der kan konflikte med sociallovgivning, skattelov og ganske almindelig moral. Skulle narkomanen i det nævnte eksempel være motiveret for behandling, kunne et sådan beløb måske endda kobles til en afvænning.

MvhHHA
Det er klart, at kan der ad frivillighedens vej opnås en aftale med en arving om afkald på arv mod betaling af et beløb her og nu, vil dette som udgangspunkt være at foretrække.

Det er dog de færreste arvinger, der umiddelbart er parate til at opgive et fremtidigt krav på en større arv mod at få et vist mindre, måske symbolsk, beløb her og nu - med mindre arvingen da ligefrem står i en nødsituation. Men i så fald nærmer man sig efter min bedste opfattelse i betænkelig grad en udnyttelse af narkomanens ulykkelige situation. Dette rejser efter min opfattelse ikke blot etiske spørgsmål, men i værste fald også det juridiske spørgsmål, om en sådan aftale om et arveafkald overhovedet er gyldig i juridisk forstand.

Overvejer man at gå videre denne vej, vil jeg tilråde en drøftelse af sagen med en advokat.

BRANCHENYT
Læs også