Efterlyser effekt af bankpakkerne

Brancheorganisationer mener, at bankerne strammer kreditten over for danske virksomheder trods hjælpepakker. Økonomi- og erhvervsministeren fastslår, at den statslige støtte vil få bankers udlån til at vokse den kommende tid.

Dele af erhvervslivet har svært ved på nuværende tidspunkt at se den direkte effekt af bank- og kreditpakkerne ude hos de danske virksomheder. Men erkender, at den økonomiske situation nok ville have se meget værre ud, hvis Folketinget ikke havde grebet ind.

Brancheforeningen Dansk Detail efterlyser, at statens hjælp til den finansielle sektor når ud til bl.a. landets tøj- og skoforretninger, som er under hårdt pres:

»Det virker, som om bankerne bruger den statslige hjælp på at polstre egenkapitalen til gavn for aktionærerne frem for at investere i fremtiden ved eksempelvis at hjælpe detailhandlere gennem en vanskelig tid,« mener adm. direktør Jens Birkeholm, Dansk Detail.

Stort ansvar
Morgenavisen Jyllands-Posten beskrev fredag et eksempel med den vestjyske virksomhed Dana Vinduer, som er gået konkurs.

Direktøren i virksomheden mener, at banken har et stort ansvar for udviklingen, fordi den pludselig valgte at nedskrive kassekreditten, så der ikke kunne udbetales løn.

Adm. direktør Paul Mollerup fra Håndværksrådet kender også eksempler på virksomheder, der føler sig hårdt ramt af stramninger i bankernes kreditgivning under finanskrisen:

»Det kan derfor være vanskeligt at se bankpakkernes virkning ude blandt de små og mellemstore virksomheder. Men til gengæld må vi også erkende, at det nok havde set meget værre ud, hvis der ikke var grebet ind fra regering og folketing,« siger Paul Mollerup.

Pakken har virket
Direktør Hans Peter Bay fra Dansk Landbrugsrådgivning påpeger, at et af de aktuelle problemer er, at det netop nu er meget svært for virksomheder at skifte bank. Interessen for at overtage andres låneengagementer er yderst begrænset.

De danske bankers organisation, Finansrådet, mener trods kritik fra erhvervslivets organisationer, at pakkerne allerede har virket.

»Men med den økonomiske vejrudsigt, der er i øjeblikket, er der heller ingen tvivl om, at bankerne vil være konservative i deres kreditvurdering. Sådan som banker altid er, når man er på vej mod en lavkonjunktur,« mener direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet.

Låner fortsat ud
Han mener samtidig, at der uden den seneste pakke ville være opstået en decideret kreditklemme, hvor bankerne ville have været nødsaget til at lukke kassen helt i.

Direktøren siger, at sådan er det trods alt ikke i dag, da bankerne fortsat låner ud til sunde virksomheder og projekter.

Økonomi- og finansminister Lene Espersen (K) fastslår om erhvervslivets frygt for, at bankpakkerne ikke virker:

»Grunden til, at vi lavede kreditpakken, var, at der er risiko for en negativ spiral mellem de finansielle markeder og realøkonomien, hvor selv sunde virksomheder ikke kan låne tilstrækkeligt til at drive forretning.«

Ministeren påpeger, at kreditpakken bl.a. indeholder statslige kapitalindskud, som vil »sikre bankerne så meget polstring, at der er luft til at føre en hensigtsmæssig udlånspolitik«.

Men først hen på foråret kan det virke, da bankernes generalforsamlinger skal træffe den endelige afgørelse om, hvorvidt den enkelte bank vil tage imod tilbuddet. Mange af de generalforsamlinger holdes her i løbet af marts:

»Hvis alle kreditinstitutter fuldt ud benytter sig af tilbuddet, vil der blive tilført ca. 100 mia. kr. i ny kernekapital til sektoren. Det vil selv med en forsigtig gearing give rum for en markant forøgelse af udlånene,« mener Lene Espersen.

BRANCHENYT
Læs også