Brat nedtur for Velux

Krisen har ramt leverandøren af ovenlysvinduer, gardiner og solenergi hårdt. Kann-Rasmussen rykker næste generation ind i bestyrelserne.

Selv om man går 10 år tilbage, har VKR Holding - Velux - aldrig leveret et så ringe resultat som i 2008. Underskuddet efter skat blev på minus 243 mio. kr. Det næstringeste resultat var et overskud i 2000 på 547 mio. kr. ud af en omsætning, der kun var næsten halvt så stor som nu.

Den bratte nedtur skyldes selvfølgelig finanskrisen og ikke mindst tab på værdipapirer samt betaling af skat.

Nedgangen i driftsresultatet ligner udviklingen hos en anden af de store danske procenter af byggematerialer, Rockwool.

»Overskuddet på driften blev 1,1 mia. kr., hvilket vi anser for acceptabelt i lyset af den hastigt ændrede markedssituation. Også selv om det er langt under det planlagte. Til gengæld skuffer de finansielle investeringer,« siger adm. direktør Leif Jensen fra VKR Gruppen.Kendte varemærker
VKR Gruppen rummer en række kendte varemærker fra byggebranchen såsom Velux Ovenlysvinduer, Dovista, SolarCap, Faber og WindowMaster.

»Der har været en fortsat god og sund indtjening i Velux, mens facadevinduesområdet (Dovista) skuffede og har været hårdt ramt af nedturen i 2008. På solenergiområdet står vi godt rustet til at møde efterspørgslen,« siger Leif Jensen.

VKR begyndte at skære sine omkostninger allerede i begyndelsen af 2008 og restruktureringerne belaster regnskabet med 250 mio. kr.

Koncernen oplyser ikke, hvor mange medarbejdere der er ved udgangen af 2008, men i gennemsnit var der sidste år 16.026 ansatte mod 16.209 i 2007.

Det glidende generationsskifte, der allerede er indledt i VKR Gruppen, har taget yderligere fart. Familieoverhovedet Lars Kann-Rasmussen har valgt at træde ud af nogle bestyrelser for at koncentrere sig om formandsposten i VKR Holding og Velux.Personrokader
Hans to sønner bliver i den forbindelse skubbet dybere ind i koncernen. Jens Kann-Rasmussen, der er afdelingsleder i Velux, indtræder i bestyrelsen for VKR Holding, mens Mads Kann-Rasmussen, der er salgsdirektør i Velux i Ungarn, kommer i bestyrelsen for SolarCap.

Udsigterne for koncernen i 2009 er så usikre, at Leif Jensen slet ikke vil sætte tal på forventningerne til hverken omsætning eller indtjening i år. Organisationen sætter direkte sin lid til offentlige hjælpepakker rundt om i verden.

»Der forventes en fortsat svær tid for byggesektoren og en øget arbejdsløshed i samfundet. Det er usikkert, hvordan de offentlige myndigheder i de enkelte lande vælger at håndtere situationen og derunder mulig gennemførelse af specifikke samfundsøkonomiske hjælpepakker,« skriver koncernen under afsnittet med forventningerne til 2009.

Trods det dårlige resultat kan Kann-Rasmussen familien alligevel se frem til et udbytte på 350 mio. kr. - nøjagtig som året før.

BRANCHENYT
Læs også