Minister-opgør med bankfonde på vej

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Finanstilsynet skal undersøge, om reglerne for personsammenfald i banker og bestyrelser er tilstrækkelige.

Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen gør klar til et opgør med den kreds af lokale fonde, der kontrollerer en stribe danske pengeinstitutter.

I første omgang har hun bedt Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at redegøre for, om lovgivningen er tidssvarende og tilstrækkelig.

Reaktion på kritik
»Jeg har besluttet at undersøge reglerne for personsammenfald i bestyrelserne i banker og fonde. Jeg beder Finanstilsynet samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om afklaring af, om reglerne fortsat er hensigtsmæssige,« siger Lene Espersen.

Dermed reagerer hun på en kritik, som er blevet rejst fra flere sider efter afdækningen af det økonomiske morads, der førte til både faldet af Ebh Bank og Ebh Fonden.

Siden 1988 har sparekasser kunnet blive opløst og omdannet til en bank. I forbindelse med omdannelsen er sparekassernes formue og dermed også en del af ejerskabet blevet placeret i en erhvervsdrivende fond.

Hånden under
Bestyrelsen i fonden skal ifølge lovgivningen udpeges af bankens generalforsamling, så det ifølge flere kritikere er datterselskabet, der kontrollerer moderselskabet.

I dag er Ebh Bank under afvikling, fonden er i betalingsstandsning, og en stribe jurister, politikere og aktionærer vurderer, at fonden reelt er blevet kontrolleret af banken, som Finanstilsynet fører tilsyn med.

Tilsynet med fondene ligger derimod hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og ejerforholdet har været så problematisk, at Finanstilsynet selv har sladret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at flere fonde har været mere optaget af at holde hånden under sparekasserne fremfor at fokusere på fondenes drift.

Helt anden rolle
Det reaktionsmønster er i strid med fondslovgivningen, som ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen først og fremmest forlanger, at fondens bestyrelse varetager fondens interesser.

Ministeren understreger da også, at fondsbestyrelsen har en helt anden rolle end bankbestyrelsen.

»Jeg skal også slå fast, at opgaven for fondsbestyrelsen er en anden end for bankbestyrelsen, selvom det er de samme personer, der sidder begge steder. De skal være opmærksomme på deres forskellige roller, så der ikke opstår kasket-forvirring,« siger ministeren.

Mens Ebh Fonden allerede er i fuld gang med at redegøre for, hvordan de tætte bånd mellem fonden og banken er blevet brugt, venter der de øvrige sparekassefonde en lignende tur. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nemlig skrevet til 12 sparekassefonde og bedt dem om at redegøre for, hvordan de tackler de hyppige personsammenfald.

Flere fondsbestyrelser har hævdet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har haft rig lejlighed til at gribe ind overfor deres stigende indblanding i bankens forretninger, fordi man har fortalt åbent om de forskellige dispositioner i årsregnskaberne.

Et regnskab er ikke nok
Men både styrelsen og ministeren understreger, at en disposition ikke er godkendt, blot fordi man har indsendt et regnskab.

»Det er vigtigt at holde fast i, at det i sidste ende er bestyrelsen, som er ansvarlig for, at en fond bliver drevet hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med fondens formål og langsigtede interesser,« siger Lene Espersen.

BRANCHENYT
Læs også