Skattely overgiver sig

Luxembourg, Østrig og Schweiz bøjer sig for pres, og lemper nu på bankhemmeligheden i skattesager. Cayman Islands er nu parat til at underskrive aftale.

Torsdag var det Liechtenstein, og fredag bøjede Luxembourg, Schweiz og Østrig sig for det voksende international pres mod skattely.

Efter et møde med OECD's generalsekretær, Angel Gurria, vil Luxembourg ifølge budgetminister Luc Frieden nu »udveksle informationer på forespørgsel af udenlandske skattemyndigheder i specifikke sager på basis af konkrete beviser«.

OECD vil på weekendens G20-finansministermøde i London, der blev indledt i aftes, præsentere en revideret liste over lande, der ikke honorerer OECD's standarder omkring udveksling af skattemæssige data. I dag tæller listen Andorra, Liechtenstein og Monaco, men OECD har mere end antydet, at Schweiz, Luxembourg og Østrig vil blive føjet til de »ikke-samarbejdsvillige lande«.

Sker det, har EU-kommissionen truet med at indføre sanktioner, der kan ramme bankindustrien i tre lande meget hårdt.

USA er åben over for sanktionsmuligheden, fordi den schweiziske storbank UBS ikke har villet udlevere navnene på de 52.000 amerikanere, der mistænkes for at have skjult formuer på konti i banken.

»Reglerne omkring bankhemmelighed er et instrument til beskyttelse af privatlivets fred, men Luxembourgs regler er ikke uforenelige med OECD's standarder på området,« siger Luc Frieden.

Østrig har givet sig
Han påpeger, at det vigtigste er, at alle lande i EU og EØS, hvilket indbefatter Schweiz, følger de samme regler, således der ikke sker konkurrenceforvridninger inden for bankindustrien.

Schweiz og Østrig har i en årrække kun villet bryde bankhemmeligheden, hvis udenlandske myndigheder kunne godtgøre, at der var tale om efterforskning i straffesager, hvorimod almindelige skattesager ikke gav adgang til oplysninger.

Presset fra OECD har nu ført til, at Østrig fremover vil løfte bankhemmeligheden i sager, hvor der er "begrundet mistanke" om skatteunddragelse.

Finansminister Josef Pröll understreger dog, at Østrig først skal genforhandle de hen ved 80 skatteaftaler, som man har med andre lande.

G20-landene synes stålsatte i bestræbelserne på at gennemtvinge større gennemsigtighed i oprydningen efter kredit- og finanskriserne, og her udgør bankhemmeligheden en anstødssten.

Intet overblik
Kreditkrisen har om nogen vist farerne ved værdipapirer, der ikke har kunnet prissættes korrekt, fordi ingen har haft et samlet overblik over, hvor mange der er udstedt, eller hvor de befinder sig.

Især UBS har måttet tage enorme tab på beholdninger af disse papirer, som banken havde rådgivet sine velhavende privatkunder til at investere i.

Mange af disse kunder har ikke opgivet deres investeringer til skattemyndighederne i de lande, hvor de formelt er hjemmehørende, og derfor kendte reelt ingen - heller ikke de schweiziske myndigheder - det reelle omfang af disse formuer.

OECD noterer med tilfredshed, at Singapore, Hongkong og Andorra alle vil ændre lovgivning i år, således at det på trods af bankhemmelighed bliver muligt at udveksle bl.a. skatteoplysninger uden at skulle omkring domstolene.

Den 1. april underskriver Cayman Islands en aftale om udveksling af skatteinformationer med en række nordeuropæiske lande, her iblandt Danmark, og dermed vil der ikke være mange steder tilbage i verden, hvor det vil være muligt at parkere formuer uden for myndighedernes søgelys.

BRANCHENYT
Læs også