Ældre måber over kontraordre på pension

Skatteminister Kristian Jensen (V) beskyldes for at have tilsidesat en grundregel i folkestyret med sin håndtering af nye skatteregler, inden de blev godkendt i Folketinget.

»Vi ønsker at få sendt en klar, utvetydig besked til ministre og centraladministration om, at man ikke kan administrere efter en lov, der ikke er vedtaget. Det er ulovligt, det her. Hvis Justitsministeriet kommer frem til et andet resultat, så hører alting op.«

Næstformanden for Folketingets udvalg for Forretningsorden, Svend Auken (S), lægger ikke fingrene imellem, når det gælder kritik af skatteminister Kristian Jensens (V) håndtering af skattereformen.

»Folketinget har klare regler for, at man i visse pressede situationer som f.eks. udsendelse af soldater kan dispensere for tidsfrister. Men det hører skatteregler trods alt ikke ind under,« siger Svend Auken.

Formanden for Folketingets skatteudvalg, Niels Helveg Petersen (R), husker ingen fortilfælde for, at reglerne på den måde er blevet overtrådt.

Stadfæstet og kundgjort
»En lov kan nu engang først håndhæves, når den er blevet »vedtaget, stadsfæstet og kundgjort«. Det er en grundregel i vores folkestyre, der her er blevet tilsidesat,« siger Niels Helveg Petersen.

Den hårde beskydning mod skatteministeren skyldes bl.a., at virksomheder har fået lov til at udskyde moms- og skattebetalinger et halvt år allerede fra den 25. februar.

Først i torsdags blev loven vedtaget, men da den fik tilbagevirkende kraft fra den 25. februar, får ministeriets tyvstart af reglerne ingen betydning for virksomhederne.

I hundredvis af 70-årige indehavere af kapitalpensioner må derimod imødese betydelige tab, fordi de nu alligevel skal tvangsrealisere deres kapitalpensioner på et af de værst tænkelige tidspunkter med aktiekurser, der er faldet med 40 pct. i forhold til værdien for godt et år siden.

Ældre jublede
De mange ældre jublede, da de lige efter den 1. marts fik besked om, at de nu roligt kunne sætte sig ned og vente på bedre tider, hvis de da ikke lige stod og skulle bruge pengene på deres pensioner.

Ifølge vicedirektør i Forsikring & Pension, Carsten Andersen, fik selskaberne for knap 14 dage siden besked fra Skatteministeriet om, at de nu kunne rådgive deres kunder om at udskyde den lovkrævede hævning af kapitalpensionerne med fem år.

I torsdags kom kontraordren, og det gav ifølge Carsten Andersen anledning til forvirring og travlhed i branchen.

I Ældre Sagen er man måbende over ministerens hastige tilbagetog.

»En udskydelse af aldersgrænsen har længe været vores store ønske, og derfor var det med stor glæde, at vi modtog beskeden om, at vi nu kunne begynde at rådgive vores kunder til at vente med at hæve deres penge,« siger økonom Jens Højgaard.

Forslaget om en højere aldersgrænse ventes vedtaget i slutningen af maj.

BRANCHENYT
Læs også