Kend økonomiens signaler

Det kan være rigtig interessant at følge med i den økonomiske udvikling ved at følge nøgletallene. Udbuddet er dog så stort, at kan være svært at finde ud af, hvad man skal kigge efter.

Analytikere og økonomer bruger dem i vid udstrækning, når økonomiens tilstand beskrives, eller der diskuteres forventninger til fremtiden.

Nøgletallene, som vi bliver bombarderet med hver eneste dag, fortæller os noget om, hvordan forskellige aspekter af økonomien klarer sig. Med den store mængde af nøgletal der er til rådighed, er det dog vigtigt at kunne udskille de interessante for at undgå at drukne i information.

For de fleste investorer vil det være interessant at følge med i den samfundsøkonomiske udvikling i større eller mindre omfang, også selv om investeringerne måske primært forgår gennem investeringsforeninger.

Sammme faktorer
Afkastet i en investeringsforening er påvirket af de samme faktorer som investering i aktier eller obligationer. Den samfundsøkonomiske udvikling har eksempelvis stor betydning for selskabernes indtjeningsmuligheder og afspejles dermed i aktiekurserne.

Det enkelte nøgletals betydning og gennemslagskraft på markedet er i høj grad afhængig af den generelle markedssituation og ikke mindst markedsforventningerne til nøgletallets niveau. Overrasker et nøgletal positivt, vil det have en positiv effekt på markedet og vice versa, mens et neutralt nøgletal i mange tilfælde ikke medfører de store påvirkninger af markedet.

Som udgangspunkt kan det være svært at skelne mellem de vigtige og de mindre vigtige nøgletal. De samme nøgletal findes ofte på tværs af landegrænserne, men har selvfølgelig større global økonomisk betydning, hvis de kommer fra USA, i stedet for Danmark.

Verdens største økonomi
USA er verdens største økonomi, hvilket i sig selv medfører, at der er en global interesse for udviklingen i de amerikanske nøgletal. Blandt de vigtigste amerikanske nøgletal kan nævnes den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der offentliggøres den første fredag i hver måned. Tallet viser den månedlige ændring i antallet af beskæftigede - udenfor landbruget - i USA, hvilket er faldet markant tilbage siden begyndelsen af 2008. Antallet af beskæftigede er en vigtig indikator for økonomien, og en stigning i dette tal vil bestemt blive betragtet som et tegn på opsving.

Den amerikanske forbrugertillid, der offentliggøres den sidste tirsdag i hver måned, er ligeledes en vigtig økonomisk indikator, især i disse tider, hvor der gisnes om, hvor længe den nuværende krise vil fortsætte. Tallet fortæller os noget om forbrugernes vilje til at bruge penge på baggrund af den aktuelle og forventede økonomiske udvikling. Den amerikanske forbrugertillid har - som antallet af beskæftigede - været stærkt på retur siden begyndelsen af 2008. En svag forbrugertillid er med til at forlænge den nuværende krise, mens en styrkelse af dette tal fører til højere privatforbrug og dermed en styrkelse af økonomien.

Andre amerikanske nøgletal, der følges tæt, er inflation og antallet af handlede boliger. Inflationen er på nuværende tidspunkt blevet banket godt ned, bland andet på grund af de kraftigt faldende råvarepriser det seneste år. Så længe inflationen holder sig i et fornuftigt niveau, er det positivt i forhold til krisens varighed.

Det var på det amerikanske boligmarked, at den globale krise begyndte. De månedlige tal for salget af eksisterende og nyopførte boliger fortæller noget om likviditeten i marked, da der skal være en vis omsætning af boliger, for at det kan betragtes som et sundt marked. Eksempelvis er antallet af handler med eksisterende boliger i øjeblikket næsten halveret i forhold til niveauet i 2006.

Europa og Asien
På denne side af Atlanten, i Europa, er der ligeledes en del nøgletal, som er værd at følge.

Tyskland er Europas største økonomi og dermed en central brik i Europa. Et af tallene, der er værd at følge, er tallet for den tyske erhvervstillid, som offentliggøres den sidste uge i hver måned.

Tallet angiver erhvervstilliden i fremstillingssektoren lige nu og giver samtidig en vurdering af situationen om seks måneder. Som det er tilfældet med den amerikanske erhvervstillid, er også den tyske helt i bund.

Landene i Asien har selvfølgelig også en stor indflydelse på verdensøkonomien, i og med at Japan og Kina er verdens henholdsvis anden- og tredjestørste økonomier. Kina betragtes i bred forstand som verdens fabrik, hvilket selvfølgelig har resulteret i en ordentlig lussing til det kinesiske produktionsapparat, hvor 20 millioner job er gået tabt, siden krisen indtraf.Stagnation i Kina
I den forbindelse følges nøgletallet for den kinesiske produktion tæt. Tallet fortæller, hvorvidt produktionen den seneste måned har oplevet vækst eller det modsatte. Efter massive svækkelser af det kinesiske produktionsindeks i andet halvår af 2008 viste februar-tallene en stagnation, der muligvis kan vendes til en egentlig vækst de kommende måneder.

Økonomiske nøgletal er en god indikator for økonomiens tilstand, og ved at sætte sig bare en smule ind i de forskellige nøgletal bliver det både lettere og mere spændende at følge med i den økonomiske udvikling. De forskellige nøgletal kan ikke nødvendigvis stå alene, men kombineret kan de fortælle, hvor økonomien befinder sig, og hvor den er på vej hen.

BRANCHENYT
Læs også