Den danske model

Danisco er på mange måder eksponent for det, som fremhæves som ”den danske model” i kredsene omkring VL-grupper.Med salget af sukker-aktiviteterne er udsalget af arvesølvet ved at være fuldført.

Danisco blev skabt ved sammenlægning af nogle af Danmarks yperste producenter af levnedsmidler og ingredienser hertil. De Danske Sukkerfabrikker, De Danske Spritfabrikker, Dansk Gærings-Industri, De Danske Sprængstoffabrikker, Dansk Gelatine Fabrik, Grindsted Products, I. Krüger og Dansk Handels- og Industri-Compagni - hvorfra navnet Danisco stammer - er nogle af de selskaber, som gennem tiden har hørt under Danisco.

Med salget af sukker-aktiviteterne til tyske Nordsücker er udsalget af arvesølvet snart ved at være fuldt gennemført. Tietgens stort tænkte og vel påbegyndte initiativer med at føre Danmark frem som industrination er bid for bid blevet nedbrudt, og førerstillingen overladt til mere aktive og dygtige ejere og ledere fra vore nabolande.

Den danske model
Danisco, som i dag udfylder en rolle som underleverandør af ingredienser - det som nogle kalder tilsætningsstoffer - til den internationale levnedsmiddelindustri, er på mange måder eksponent for det, som fremhæves som ”den danske model” i kredsene omkring VL-grupper.

Iagttagere fra udlandet har måske været mindre imponerede, mens en relativt snæver selvsupplerende kreds af topledere gennem slutningen af 1900-tallet og accelererende i det nye årtusinde har drevet de gamle danske industrilokomotiver ud i situationer, hvor det åbenlyst var mest fordelagtigt at lade ”en bedre ejer” overtage nationalarven.

Tilbage står Danisco med sin ingrediens-virksomhed, som imidlertid samtidig møder stigende udfordringer pga. den generelle økonomiske afmatning og kreditkrisen, som fyger hen over markederne. Ledelsen har således netop måttet nedjustere forventningerne til indtjeningen for indeværende regnskabsår massivt, og investorernes forhåbninger om, at Danisco med sin eksponering mod levnedsmiddel-sektoren kunne gå relativt upåvirket gennem nedturen, har måttet revurderes.

En cyklisk aktie
Danisco er ganske enkelt afhængig af konjunkturerne, det som blandt investorer kaldes en cyklisk aktie. Investorer, som har troet, at Danisco-aktien var en ”sikker havn” under aktiemarkedets nedsmeltning, har således måttet revurdere deres grundopfattelse af aktiens kvaliteter.

Endda har forsøgene på at eksponere Danisco mod de tidligere attraktive vækstmarkeder som bioethanol-området, hvor datterselskabet Genencor konkurrerer med det ganske succesfulde Novozymes, ikke været nær så succesfulde som den stærke konkurrents. Så Danisco har hverken kunnet levere vækst eller value de senere år.

Noget af problemet synes at være, at rollen som underleverandør er særdeles vanskelig og utaknemmelig, særligt når kunderne kommer under pres.

Ikke nogen let start
Tom Knutzen, som blev hentet fra NKT, hvor han bl.a. havde gjort sig bemærket ved at være i stand til ganske godt at kommunikere med investorerne, har ikke haft en let start hos Danisco. Bl.a. har hans handlefrihed været præget af, at den siddende bestyrelse har haft medansvar for den tidligere førte strategi og derfor ikke var tilbøjelig til en radikal ændring, som kunne udstille utilstrækkeligheden af den hidtil førte strategi.

Men med det gennemførte frasalg af sukker-aktiviteterne og de nye udfordringer fra det stærkt faldende marked synes der at være behov for ”en skarp kant”. Der er behov for, at kapaciteten tilpasses, og der er behov for, at Daniscos ledelse ikke lader sig presse til at gennemføre kortsigtede ændringer, som eventuelt forhindrer en optimering af værdierne på langt sigt.

Der er nok også behov for en bestyrelse med rygrad, som ikke lader sig skræmme, men måske besidder lidt af Tietgens vilje til at skabe og erobre verden frem for at lade sig overbevise om, at det altid er andre, som er ”bedre ejere”.

BRANCHENYT
Læs også