Spekulation koster sparekasse dyrt

Fem års hidsig vækst afløst af trecifret milliontab i Brørup Sparekasse.

Vild spekulation i næsten usælgelige aktier og erhvervsobligationer koster den lille jyske Brørup Sparekasse et tab på et trecifet millionbeløb.

Spekulationen kostede i efteråret også den mangeårige direktør Flemming Holm-Rasmussen jobbet, og hans efterfølger, Gunnar Jessen, vil endnu ikke afsløre, hvor dyr spekulationen har været.

»Den oplysning vil jeg dele med garanterne, når vi offentliggør regnskabet 26. marts,« siger Gunnar Jessen.

Nøje overvåget
Morgenavisen Jyllands-Posten erfarer, at bestyrelsens fyring af Flemming Holm-Rasmussen i oktober 2008 skete på Finanstilsynets opfordring, da det stod klart, at sparekassens beholdning af aktier og erhvervsobligationer stort set var umulig at værdisætte.

Sparekassen har af samme grund været nøje overvåget af Finanstilsynet, der især har været bekymret for, om pengeinstituttet kan opfylde lovens solvenskrav, når egenkapitalen, der i 2007 var på 530 mio. kr, er blevet udvandet så voldsomt.

Flemming Holm-Rasmussen havde især en heldig hånd med sine investeringer i værdipapirer i 2005, 2006 og 2007, hvor sparekassens overskud før skat steg fra 16 mio. i 2003 til 84 mio. kr. i 2006. I 2007 faldt overskuddet til 52 mio. kr., og i første halvår af 2008 noterede sparekassen sig et underskud på 14 mio. kr.

Direktør for det hele
Ifølge kilder var investeringsstrategien godkendt af bestyrelsen, der lod Flemming Holm-Rasmussen selv stå for investeringerne i erhvervsobligationer i både USA og Europa.

Han købte også stort ind af aktier, der kun blev handlet meget sjældent. Ofte var der endda tale om aktier i unoterede udenlandske virksomheder, oplyser kilder, der betegner sparekassen beholdning af værdipapirer som meget atypisk i forhold til andre pengeinstitutter.

Da Flemming Holm-Rasmussen sammensatte sparekassens portefølje, blev de omtalte papirer kun handlet i meget begrænset omfang, hvorfor de blev betegnet som illikvide.

I løbet af 2008 ændrede de imidlertid status og blev næsten usælgelige, så bankens revision efterfølgende har foretaget en række dramatiske nedskrivninger på beholdningen, erfarer Morgenavisen Jyllands-Posten.

Gunnar Jessen bekræfter, at tabene på værdipapirer har været markante.

»Boomerangen efter de gode år er kommet tilbage og rammer os hårdt,« siger han.

»Men det er ikke sådan, at det på nogen måde truer os på livet. Vi har en meget sund basisforretning og har en solvens på over 16 procent,« understreger Gunnar Jessen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Flemming Holm-Rasmussen.

BRANCHENYT
Læs også