Topadvokat ignorerede Bagger-fup Topadvokat ingnorerede …

Advokat Michael Ziegler ignorerede oplysninger, som kunne have afsløret Stein Baggers fup. Allerede i efteråret 2006 blev topadvokaten skriftlig orienteret om, at Stein Bagger ikke som hævdet ejede en halvpart i IT Factory.

Erhvervsadvokaten Michael Ziegler fra firmaet Plesner har siden 2006 haft informationer, som kunne have afsløret Stein Baggers fup.

15. september 2006 modtog Michael Ziegler en e-mail, som viste, at der var stor usikkerhed om ejerskabet af IT Factory.

E-mailen var sendt af en advokat på vegne af Allan Vestergaard, der var Stein Baggers finansielle partner. Af e-mailen fremgik det, at Allan Vestergaard reelt ejede 62 pct. af IT Factory.

Omvendt var det indtil da Michael Zieglers opfattelse, som advokat for bl.a. IT Factory, Asger Jensby og Stein Bagger, at Asger Jensbys investeringsselskab, JMI Invest, ejede 50,1 pct. af IT Factory, mens Stein Bagger gennem selskabet Agios United S.A. sad på de øvrige 49,9 pct. af aktierne.

Oplysningerne blev præsenteret for Michael Ziegler først i en telefonsamtale og kort efter i en e-mail.

»Jeg er lidt overrasket over, at du ikke er informeret herom,« lyder det i e-mailen til Michael Ziegler.

Trods en kollegial opfordring til at reagere på indholdet, tyder meget på, at den københavnske stjerneadvokat ignorerede henvendelsen fra Allan Vestergaards advokat og ikke undersøgte oplysningerne nærmere.

Det har siden vist sig, at Stein Bagger efter alt at dømme har forfalsket papirer allerede tilbage i 2005 og gennemført en ændring i IT Factorys ejerkreds uden at informere sin finansielle partner Allan Vestergaard.

Denne ulovlige ændring og de forfalskede papirer kunne være opdaget, hvis Michael Ziegler havde valgt at gå videre til sine klienter med de oplysninger, han modtog.

Afskrev e-mailen
Men tilsyneladende afskrev han sin advokatkollegas e-mail som utroværdig.

Dermed kunne Stein Baggers svindel og påståede ejerskab af IT Factory fortsætte i endnu godt to år, før selskabet gik konkurs, og den omfattende leasingsvindel blev opdaget.

»En tung erhvervsadvokat ville konkludere, at sådanne oplysninger ikke stemmer overens med det, han hidtil har vidst. Han ville sige til Stein Bagger, at han ikke kunne sidde over for den øvrige bestyrelse med den viden. Og hvis han fornemmede modstand hos Stein Bagger, hvis han fik en forklaring, han ikke helt stolede på, kunne han finde på at sætte sit mandat på spil,« siger Morten Samuelsson, professor på Copenhagen Business School.

Han understreger, at ikke alle advokater ville reagere sådan.

»Vi er ude over det pligtmæssige, men jeg forsøger at illustrere, hvad en advokat med tyngde, indflydelse og fuld integritet ville gøre,« siger han.

Michael Ziegler ønsker i dag ikke at udtale sig. Han henviser til sin kollega, Nicolai Ørsted, som er partner i Plesner.

»Af hensyn til vores tavshedspligt, kan vi ikke kommentere den konkrete sag,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også