Mærsk tæt på behov for kapital

Landets største industrigruppe, A.P. Møller - Mærsk, er nu så presset af den globale finanskrise, at koncernen kan få behov for en kapitaltilførsel ved at udvide aktiekapitalen.

Analytikere fra en række danske og internationale finanshuse vurderer, at A.P. Møllers overskud i år bliver stort set halveret fra 17 mia. kr. til 8-10 mia. kr. Analytikerne har dog mest fokus på, at gruppens likviditet er ved at være anstrengt: På grund af det markant faldende overskud reduceres frit cash flow fra driften. Og den frigjorte likviditet herfra vil i år helt sikkert ikke kunne dække de planlagte og forventede investeringer.

Fire store finanshuse vurderer, at A.P. Møller - Mærsks fri cash flow efter investeringer i år bliver negativt med mellem 8 og 14 mia. kr. Det skal sammenholdes med koncernens likvide beholdning på 18 mia. kr. ved årets udgang, mod 35 mia. kr. et år tidligere.

Usikkerhed om rederidel
Selv med analytikernes estimater kommer det til at knibe for gruppen at finansiere de forventede investeringer, da der er behov for et vist likvidt beredskab i en industrigruppe af denne størrelse. Samtidig kan det uden tvivl komme til at gå langt ringere, end analytikerne forventer inden for containerforretningen, da der er meget stor usikkerhed om indtjeningsudviklingen her. Analytikerne forventer et underskud på ca. 5 mia.kr. Men det kan meget vel blive to-tre gange større.

Det betydelige dræn i likviditeten i år bekymrer analytikerne, da det under den aktuelle finanskrise kan blive meget svært at låne penge i banken. APM skal antageligt ikke forvente at hente milliardlån i den hårdt pressede Danske Bank.

Voksende bekymring
SEB Enskilda skriver det i sin analyse mest direkte: »APM has limited scope to cut capex in 2009, adding pressure to cash flow. This combines with the rising debt, means we believe the market is asking whether APM will need to raise capital.«

Finanshuset ser altså en stigende bekymring hos analytikerne omkring behovet for at rejse ny aktiekapital.

Carnegie skriver, at koncernen måske vil vælge at sælge aktiver fra for at styrke det frie cash flow. Finanshuset har udarbejdet en oversigt over frasalg de seneste tre år, som samlet set løber op i 21,7 mia. kr.

Finanshuset UBS fremhæver spørgsmålet - og usikkerheden - om, hvordan koncernens kapitalbehov er i årene fremover. Og det noteres videre, at der udbetales udbytte (knap 3 mia. kr.), selvom gælden i dollars er vokset ganske meget.Blandt analytikerne er der dog bred enighed om, at A.P. Møller har en stærk kapitalbase: Egenkapitalen er 158 mia. kr., og dermed er soliditeten knap 50 pct., hvilket er meget solidt. Den rentebærende bankgæld er ca. 106 mia. kr.

Problemet er, at der er meget snævre grænser for, hvor meget koncernen kan skære i de kommende års investeringer. Der er mulighed for at udskyde investeringer i havneanlæg. Men investering inden for olieudvinding og betalinger på forudbestilte skibe er meget svære at komme uden om. Blandt andet Maersk Line har 45 skibe i ordre over de kommende år, og øvrig shipping, blandt andet Tankers og Drilling har udestående ordrer for 30 mia. kr. Inden for APM Terminals (havneterminaler) er der ifølge Enskilda alene 34 projekter under udvikling, heraf 24 konkret navngivne.

Endelig er der fortsatte investeringer i Qatar for Maersk Oil med ca. 30 mia. kr. i perioden 2007 til 2010. Samlet er der 17 oliefelter under udvikling, heraf de fleste i Nordsøen, England og Norge, men også Algeriet og Kazahkstan.

Frygt for rædselsår
A.P. Møller - Mærsk kan for alvor komme ud i problemer, hvis det på en og samme tid bliver vanskeligt af sælge aktiver og hente flere penge i banken (hvad det antageligt allerede er), og nedturen inden for containershipping fortsætter.

Det anerkendte analysefirma Drewry Shipping Consultants forudser et rent katastrofeår for containerbranchen. Samlet set forventer analysefirmaet, at branchens omsætning dykker til 65-68 mia. dollars i år mod omkring 220 mia. dollars - altså det tredobbelt - i år.

BRANCHENYT
Læs også