Fyring trækker ned i den næste løn

Ofre for massefyringer får typisk mindre i løn i det næste job.

Er man offer for en massefyring, behøver det ikke betyde, at man går ledig længe. Til gengæld skal man regne med en betydelig lønnedgang i sit næste job, siger økonomiprofessor Niels Westergård-Nielsen fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og henviser til både dansk og international forskning.

»Det er mere sandsynligt, at folk, som har været ofre for en massefyringsrunde, får job igen, end dem som er fyret på anden vis. Det skyldes formentlig, at en massefyring vil få andre arbejdsgivere til at sige: ”Der er jo ikke noget galt med manden, han er bare blevet offer for en massefyring”. Den anden forklaring er, at en virksomhed typisk massefyrer, fordi den lukker et forretningsområde, og der står ofte en konkurrerende virksomhed klar til at tage det forretningsområde op. Den vil så være tilbøjelig til at ansætte nogle af de folk, som blev fyret fra den første virksomhed,« siger Niels Westergård-Nielsen.

Tilbyder mindre
Til gengæld udnytter den nye arbejdsgiver typisk situationen og presser folk på lønnen.

»Det har vist sig, at folk ikke får den samme løn i det næste job, så der lider man altså. Der er en betydelig lønnedgang forbundet med at få et nyt job, efter man har mistet det foregående i en massefyring.«

»Lønningerne i det gamle job er typisk kommet højt op. Det kan være, fordi virksomheden ikke har været opmærksom, og det kan være en del af grunden til, at den måske gik ned. Det kan også være, at den fyrede har været dygtig til sit tidligere job, men så kommer man over i en ny virksomhed, som laver noget lidt andet, og så er man knap så dygtig. Desuden ved den nye arbejdsgiver godt, at den fyrede gerne vil have et job igen, så man tilbyder en lavere begyndelsesløn, og det accepterer folk ofte.«

BRANCHENYT
Læs også