Boligpriser stabiliseret

Efter at parcelhuspriserne gennem 2. halvår 2008 faldt kraftigt, kan ejendomsmæglerkæden home nu spore en svag tendens til stabilisering - omend på et lavere niveau.

»De seneste tal viser, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris lå på 14.600 kr. i februar (målt ved et tre-måneders glidende gennemsnit). Det svarer til, at et almindeligt parcelhus på 140 kvm. i dag koster 2.050.000 kr. Det er et lidt højere niveau, end vi oplevede i november- december sidste år samt i januar i år, men ser vi over en lidt længere periode, er der dog tale om et ganske markant prisfald. Sammenlignet med samme måned 2008 er priserne faldet med 5,7 pct.,« skriver Danske Bank, der ejer mæglerkæden home.

Det er for tidligt på baggrund af homes husprisindeks at konkludere, at udviklingen i huspriserne er vendt, men det kraftige fald fra efteråret er brudt, skriver Danske Bank.

Den samme tendens gør sig gældende på ejerlejlighedmarkedet. Priserne på ejerlejligheder har været kraftigt faldende gennem de seneste to år.

»I begyndelsen af i år synes der dog at være en tendens til udfladning i priserne. Selv om det er for tidligt at konkludere, om det er en mere blivende tendens, så bryder det dog med det kraftige prisfald, vi har oplevet de seneste måneder,« skriver banken.

Samlet set er ejerlejlighederne i Region Hovedstaden faldet med 29,7 pct. siden toppen i efteråret 2006.

BRANCHENYT
Læs også