600 mio. kr. forsvundet i Vestjysk Bank

Fusionen mellem Vestjysk Bank og Ringkjøbing Bank har sat bankeksperter på den anden ende.

De betegner resultaterne i årsregnskabet som noget af det mest misvisende, de har set.

Mere end en halv milliard kr. er forsvundet i fusionen mellem Vestjysk Bank og Ringkjøbing Bank.

Ifølge bankens egen offentliggørelse omkring fusionen fra den 31. oktober havde Ringkjøbing Bank og Vestjysk Bank sammenlagt en egenkapital på 2,542 mia. kr. i begyndelsen af 2008.

Et år senere er denne egenkapital reduceret til 2,2 mia. kr.

Alligevel fremgår 2008 som et succesår for de fusionerede banker, der fik et overskud efter skat på 258 mio. kr. Lægger man de to tal sammen og tager højde for udbyttebetalinger, er i alt 584 mio. kr. forsvundet op i den blå luft, viser beregninger foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten.

Regnskabet har skabt forvirring omkring resultaterne i Vestjysk Bank og har sendt bankens direktør Frank Kristensen på turné for at forklare de besynderlige resultater til investorer og analytikere, som er usikre på bankens situation.

Spekulationer
Der spekuleres i, at Vestjysk Bank forsøger at sminke sig til et bedre regnskab. Andre når frem til, at tabene i Ringkjøbing Bank har været langt større end forventet før fusionen og i praksis ville have udløst, at Ringkjøbing Bank ikke ville kunne overholde solvenskravene mod slutningen af året og derfor ville være blevet tvunget til at ende under statslig kontrol som f. eks. Fionia Bank, hvis ikke den stærkere Vestjysk Bank var trådt til.

Adm. direktør i Vestjysk Bank Frank Kristensen afviser imidlertid alle påstande ved at henvise til, at den anvendte regnskabspraksis har været omkring de højeste regnskabsinstanser i landet - Finanstilsynet og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer(FSR). De har stillet krav om, at regnskabet skal opgøres på denne måde.

»Jeg vil ikke sige, at regnskabet er misvisende. Det er retvisende, men det er svært at læse.«

Banken er stærk
Frank Kristensen oplyser, at bankens egne beregninger viser, at banken oven i købet er stærkere, end den på papiret ser ud til at være.

»Vi oplyser en kernekapitalprocent på 6,4 pct. i regnskabet. Vi mener, at det tal skal være 7,3 pct. Det nævner vi også i regnskabet. Det er ikke rimeligt, at vi på grund af Finanstilsynet og FSR's metoder rammes på vores solvenstal.«

I Danske Markets undrer den erfarne aktieanalytiker Per Grønborg sig især over de myndighedskrav, som får en bank som Vestjysk Bank til at fremlægge et så misvisende regnskab:

»Det virker som et skolemesterridt i regnskabsprincipper, som får regnskaberne til at fremstå meget mindre retvisende og gennemskuelige. Man kan undre sig over, hvorfor vi er endt i en situation, hvor revisorer og tilsyn gør regnskaberne utilgængelige for læserne.«

Per Grønborg bekræfter, at regnskabsmanøvren får Vestjysk Bank til at se svagere ud, end den egentlig er, fordi den ved modellen skaber en pengetank, som kan bruges til at tage tab.

Ifølge Frank Kristensen udgør disse konti i alt 909 mio. kr. En sådan ekstra konti betyder populært sagt, at banken kan trække penge tilbage og gøre fremtidige resultater bedre, end de egentlig er.

Loven er overholdt
Også bankekspert Bjarne Jensen fra BJ Consult oplyser, at regnskabet hører til de sværest gennemskuelige, han har set. Alligevel tror han på, at loven til punkt og prikke er overholdt.

Problemet i Vestjysk Bank opstår ifølge Frank Kristensen, fordi de to bankers aktier er faldet i værdi efter fusionen. Det skaber en såkaldt fusionsbadwill på 456 mio. kr., som Vestjysk Bank vælger at indtægtsføre 251 mio. kr. af.

»Det er forskellen på indre værdi i Ringkjøbing Bank og kursværdien af de aktier, der indgik i ombytningen.«

Skulle bankens regnskab være opgjort efter almindelig sammenlægning af de to banker, ville overskuddet ifølge Frank Kristensen ligge på mellem 50 og 100 mio. kr. i alt.

..

BRANCHENYT
Læs også