AIG lægger kortene på bordet

Forsikringsgiganten videresendte 105 mia. dollars til internationale banker. Selskabet fastholder, at det er forpligtet til at give medarbejdere 450 mio. dollars i bonus. Barack Obama advarer mod at udbetale bonus-millioner.

Forsikringsselskabet AIG, der var verdens største, forsøger nu at afbøde rasende protester mod udbetalingen af hundreder af millioner i bonus ved at lægge kortene på bordet og afsløre, hvordan man har brugt skatteydernes penge efter at have fået 170 mia. dollars i tilskud.

I første omgang har afværgemanøvren dog kun haft betinget succes. Der er voksende krav om, at regeringen griber ind, skønt AIG fastholder, at man ikke kan bryde kontrakter. Andre kræver garanti for, at en gentagelse af udbetalinger, som kan løbe op i 450 mio. dollars, forhindres.

Sent mandag optrappede Barack Obama presset mod AIG, da han meddelte, at regeringen med alle lovlige midler vil forsøge at blokere udbetalingen af millioner af dollars. Præsidenten kaldte bonus på mindst 165 mio. dollars en hån mod skatteyderne.

»Hvordan kan AIG retfærdiggøre noget sådant?«

Formanden for det økonomiske udvalg i Repræsentanternes Hus, Barney Frank, fastslog mandag, at meget tydede på, at AIG nu belønnede uduelighed. Hermed henviste den temperamentsfulde politiker til, at forsikringsgiganten alene i sidste kvartal af 2008 havde et underskud på mere end 60 mia. dollars.

Proteststormen brød ud, da Washington Post afslørede, at finansminister Timothy Geithner kun havde haft begrænset succes med sit forsøg på at overtale AIG til at opgive udbetalingen af bonus og andre former for ekstra belønning af mere end 6.000 højtstående medarbejdere.

I første omgang skulle der bruges 165 mio. dollars til bonus, men det var kun en del af den samlede udbetaling. Mange medarbejdere havde således i deres kontrakt indføjet bestemmelser om en ekstra betaling, hvis de blev i forsikringsselskabet.

Disse aftaler var ifølge den administrerende direktør, Edward Liddy, indgået tidligt i 2008, inden forsikringsselskabet kom i så store vanskeligheder, at regeringen i tre omgange følte sig tvunget til at indskyde i alt 170 mia. dollars for at forhindre et katastrofalt sammenbrud.Tom trussel
Direktør Liddy forsikrede, at kommende udbetalinger ville blive gjort afhængige af bedre indtjening og tilbagebetaling af skatteydernes tilskud. Han tilføjede imidlertid advarende, at det kunne blive vanskeligt at holde på de bedste medarbejdere, hvis de fik en fornemmelse af, at finansministeriet kunne gribe ind og ændre deres kontrakter.

Denne advarsel er fra flere sider blevet afvist med bemærkninger om, at det var de samme medarbejdere, der påførte AIG enorme tab med groft uansvarlige aftaler, der nu belønnes. Samtidig påpeges det, at risikoen for, at de siger op, er yderst begrænset i en situation, hvor hundredetusinder er blevet afskediget i den finansielle sektor.

Præsident Barack Obamas økonomiske rådgiver, Lawrence Summers, fastslår, at der er sket mange forfærdelige ting i de seneste 18 måneder, men at AIG's handlinger er de mest oprørende.

»Hvad det selskab gjorde, hvordan der manglede tilsyn, hvordan ingen passede på, det er oprørende,« konkluderede den synligt vrede økonom.

Summers vrede var ikke kun vendt mod koncernens brug af skatteydernes penge, men i lige så høj grad mod de komplicerede policer, som AIG solgte til andre forsikringsselskaber, til banker og til en række kommuner.

Disse forsikringer skulle beskytte klienterne mod at lide tab på deres investeringer i komplicerede værdipapirer, der havde grundlag i ofte tvivlsomme lån til den amerikanske boligsektor. Da disse lån blev nødlidende, forlangte klienterne, at AIG indfriede policerne. Forsikringsgiganten kom dermed i så store vanskeligheder, at kun statstilskud kunne forhindre et sammenbrud.

Både den nuværende og den tidligere regering har fastslået, at et sammenbrud ville have udløst kaos på det internationale finansmarked. AIG havde så mange forgreninger og var så stor, at man ikke kunne tillade en konkurs.

Staten ejer nu 80 pct. af forsikringsselskabet men kunne trods det ikke give en præcis forklaring på, hvordan det samlede tilskud på 170 mia. dollars var blevet brugt. AIG nægtede trods voksende pres at aflægge en beretning om pengestrømmen. Denne holdning blev ændret uden nogen nærmere forklaring, efter at udbetalingen af bonus var kommet i søgelyset. En talsmand for AIG konstaterede blot, at man levede i usædvanlige tider.

Siden den første statslige redningsaktion i september har AIG betalt 105 mia. dollars til stater, kommuner og banker. Heraf blev omkring 78 mia. betalt i løbet af december. Siden da har AIG fået yderligere 30 mia. af skatteydernes penge.

Bankerne har fået i alt 93 mia. dollars efter tre forskellige kontrakter. Med Californien og Virginia i spidsen har enkeltstater og kommuner fået 12 mia.

Det største beløb gik med 12,9 mia. til den tidligere investeringsbank Goldman Sachs, mens den franske storbank Societe General fik 11,9 mia. dollars efterfulgt af Deutche Bank med 11,8 mia. Amerikanske Citigroup og schweiziske UBS fik mellem en og tre milliarder.

Afsløringen af de store udbetalinger ventes at udløse nye undersøgelser. Fra flere sider påpeges det, at Goldman Sachs synes at have fået en usædvanlig god behandling, da den tidligere finansminister Henry Paulson gik i spidsen for redningen af AIG. Paulson havde en fortid som administrerende direktør i Goldman Sachs.

AIG's fastholdelse af bonusudbetalinger på mindst 450 mio. dollars kan gøre det vanskeligt eller umuligt for regeringen at få Kongressens godkendelse, hvis forsikringsselskabet får brug for nye tilskud.Danske Bank
Det er ikke kun politikere og skatteydere, der har ladet deres vrede få frit løb. I et tv-interview udtrykte nationalbankdirektør Ben Bernanke således sin forståelse for det amerikanske folks vrede. Han selv var blevet så vred, da han sidste år hørte om AIG's uansvarlige optræden, at han flere gange havde knaldet røret på.

Danske Bank er noteret for 200 mio. dollars og forklarede i en meddelelse, at selskabet i 2005 og 2007 tegnede forsikringsdækninger for ca. en tredjedel af den danske realkreditlåneportefølje gennem blandt andre AIG.

Banken understreger, at der har ikke fundet udbetaling sted under forsikringspolicen, men AIG har stillet kontant sikkerhed for sin forpligtelse i henhold til forsikringsaftalen.

BRANCHENYT
Læs også