Marked med perspektiver

Trods finanskrise, økonomisk afmatning og valutakursfald er Polen et af de mest perspektivrige danske eksportmarkeder. • Vækstpotentialet er meget stort, og middelklassen voksende. .

Kilder: Cheføkonom Jacob Warburg, Danmarks Eksportråd og den danske ambassade i Warszawa. Læs mere på: www.eksportraadet.dk Og www.ambwarszawa.um.dkMarkedet Siden oktober 2007 har den polske regering været en koalition af centrum-højre partiet, Borgerplatformen (PO) og Det Polske Bondeparti (PSL), der ledes af premierminister Donald Tusk.

Polen lægger stor vægt på relationerne til nabolandene, særligt Ukraine, og prioriterer et tæt forhold til USA. Premierminister Tusk forholder sig også positivt til samarbejdet i EU, og har udtrykt håb om en indtrædelse i eurosamarbejdet i 2012.

Polsk økonomi har gennem de seneste år udviklet sig positivt med vækstrater over 6 pct.. Landets centrale beliggenhed og dets relativt lave produktionsomkostninger har medført, at Polen har haft en høj eksportvækst, hvilket er blevet underbygget af store udenlandske investeringer på op imod 12-14 mia. euro årligt. Markante tilførsler af strukturmidler fra EU har også hjulpet væksten på vej. Dette har medført en stigende indenlandsk efterspørgsel, specielt drevet af en voksende middelklasse i byerne.

Fra sommeren 2008 er der sket en opbremsning i den polske produktion, hvilket gør at forventningerne til 2009 er nedjusteret betydeligt, men opbremsningen forventes at være kortvarig. Dertil har den store valutauro, der er fulgt i kølvandet på finanskrisen i Østeuropa, også ramt Polen. Den polske zloty har således mistet ca. 25 pct. af sin værdi i forhold til euroen.

Polen udgør Danmarks 11. største eksportmarked, og der er allerede opbygget en stor dansk tilstedeværelse på det store marked med næsten 40 millioner indbyggere. I 2008 eksporterede Danmark varer for mere end 13,5 mia. kr. til Polen, hvorved Polen er blevet Danmarks vigtigste eksportmarked i Central og Østeuropa. Den voksende middelklasse, den store befolkning, Polens medværtskab for EM i fodbold i 2012 samt store forventede investeringer i energi- og miljøsektor, skaber gode forudsætninger for en øget eksport.

Hertil vil Polen modtage tilskud fra EU's strukturfonde på 67,3 mia. kr. i perioden fra 2007-2013. Disse investeringer vil bl.a. være rettet mod udvikling af landets infrastruktur herunder vejnet, lufthavne og maritime havne, og der vil være særligt fokus på energi og miljø.

Arbejdsløsheden udgør fortsat en udfordring for økonomien. Der kan være frygt for, at den økonomiske afmatning vil føre til stigning i arbejdsløsheden, som ellers er faldet fra et niveau på omkring 20 pct. før EU medlemskabet til lige under 10 pct. i 2007.

Virksomheder 4-500 danske virksomheder er etableret i Polen. Tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft, lavere produktionsomkostninger og støttemuligheder tæt på Danmark har bevirket at en lang række virksomheder igennem de sidste 10 år har sourcet produktion til Polen. I takt med, at markedet i stigende grad har udviklet sig positivt, har flere virksomheder etableret sig med henblik på leverance af serviceydelser og afsætning af varer.

Sektorer Det polske marked indeholder gode muligheder for alle sektorer af dansk erhvervsliv. Danmarks eksportråd i Warszawa tilbyder specialiseret rådgivning og vurderer, at der specielt er muligheder indenfor:

• Energi og miljø, hvor såvel væsentlige udfordringer som gode støttemuligheder medfører god vækst.

• Byggeri, der trods afmatning fortsat vil frembyde gode muligheder.

• It og telekommunikation samt índustri og produktion

Takt og tone Omgangsformen i Polen er mere formel end i Danmark, og strukturen i de fleste organisationer er ganske hierarkisk. Polen er i meget høj grad et netværkssamfund og beslutninger træffes langsomt, da der ikke foreligger rutiner og lovgivningen kan være uklar. Derfor kræver det vedholdenhed at være aktiv på det polske marked.

Kontortider En arbejdsuge i Polen er på 40 timer. De fleste offentlige institutioner er åbne fra kl. 08 - 16, mens nogle kontorer holder åben fra kl. 07 - 15.

BRANCHENYT
Læs også