Verden slipper ikke fri af olien

Trods alle bestræbelser på det modsatte vil verden være afhængig af fossile brændstoffer i mindst en menneskealder endnu.

Wien

Uanset al tale om den globale kamp mod klimaforandringer, kan intet kan konkurrere med olie, naturgas eller kul mange år frem.

»Jeg beklager, hvis nogle har en anden opfattelse, men fossile brændstoffer vil udgøre broderparten af den globale energiforsyning i hvert fald frem til 2030, formentlig væsentlig længere,« siger Saudi Arabiens olieminister Ali al-Naimi.

Modstræbende må Nobuo Tanaka, administrerende direktør for det Internationale Energi Agentur (IEA), give ham ret.

»Selv hvis vi på FNs Klimatopmøde i København til december når til enighed om den mest ambitiøse dagsorden og vedtager at sænke grænsen for udledningen af drivhusgasser til 450 ppm (parts pr. million), vil det globale olieforbrug fortsætte med at stige, og det samme gælder forbruget af naturgas og kul,« konstaterer IEA-chefen.

Olien nr. 1 i mange år
For olieminister al-Naimi handler det om simpel økonomisk logik:

»Intet kan i dag konkurrere med olien, når det gælder tilgængelighed, pålidelighed, infrastruktur samt ikke mindst brugervenlighed og pris. Jeg har respekt for den indsats, der gøres for at udvikle alternativer, men de kan i bedste fald kun blive et supplement til olien så længe, som vi kan skue ind i fremtiden,« påpeger den erfarne saudiarabiske olieminister.

Sammen med Nobuo Tanaka var han onsdag i Wien blandt talerne på det 4. Globale Olieseminar arrangeret af Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec).

»Man må gøre sig klart, at verdens energimæssige fremtid handler om investeringer af enorme proportioner. Hvert år i perioden fra 2009 til 2030, og jeg understreger hvert år, skal der investeres over 6.000.000.000.000 kr., hvis det voksende globale behov for energi skal imødekommes. Og mere end totredjedele af disse investeringer vil skulle ske i udviklingslandene med Kina og Indien i spidsen,« påpeger Nobuo Tanaka.

Mere atomkraft
»Vi forventer i IEA, at det globale olieforbrug vil vokse fra 84,6 millioner tønder i døgnet i år til 105 mio. tdr. i døgnet i 2030, bl.a. fordi verdens befolkning i det tidsrum vil stige fra 6 til 9 milliarder mennesker. Da produktionen fra de eksisterende oliefelter falder, skal der frem til 2030 findes nye olieforekomster, der til sammen kan levere 64 mio. tdr. i døgnet. Og selv med det mest ambitiøse resultat i København, taler vi om 45 mio. tdr. ny olie i døgnet,« føjer han til.

Netop fordi investeringer i udvinding af olie, naturgas og kul er kendt, forventer eksperter, at det bliver væsentlig lettere at skaffe finansiering til sådanne projekter end til alternative energikilder, der for hovedpartens vedkommende kun er rentable gennem lovgivningsmæssig favorisering eller direkte statsstøtte.

En yderligere faktor, der taler for de fossile brændstoffer, er, at pengene mange år frem ikke kommer til at sidde lige så løst som i perioden 2003-07. Derfor vil långivere og investorer fokusere langt mere på rentabilitet og risici. Derfor vil investeringer i eksempelvis naturgasudvinding på langtidskontrakt give langt mere mening end investeringer i eksempelvis biobrændstofproduktion, der kun er rentabelt med statsstøtte, som kan forsvinde efter næste valg, påpeger Saudi Arabiens Ali al-Naimi.

Eneste undtagelse er atomkraftværker, som der ifølge IEA årligt skal bygges mindst 20 af, helst flere, hvis man på én gang skal imødekomme verdens voksende behov for energi og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser.

»Hvis vi skal indfri de ambitioner, som nogle har, om i 2050 globalt ikke at udlede større mængder drivhusgasser end i 1990 og samtidig have øget verdens befolkning med 50 pct. og haft en verdensøkonomisk vækst på 3-5 pct. om året med deraf følgende vækst i energiforbruget, skal 25 pct. af reduktionen komme fra øget anvendelse af atomkraft, 25 pct. fra indfangning og lagring af CO2, og de resterende 50 pct. fra vedvarende energi,« mener Nobuo Tanaka.

Umulig opgave
Saudi Arabiens olieminister Ali al-Naimi anser det for tvivlsomt.

»Hovedparten af den forventede vækst i udledningen af drivhusgasser kommer fra Kina, Indien og Mellemøsten. Hvordan forestiller man sig, at disse folkerige dele af verden på én gang skal kunne have økonomisk vækst og mindske udledningen af drivhusgasser med de enorme investeringer, som det vil kræve, og for Mellemøstens vedkommende samtidig imødekomme verdens voksende behov for olie,« siger Ali al-Naimi og fortsætter:

»Vi forventer, at tyngden af investeringer til at imødekomme væksten i det globale energiforbrug, vil ske inden for fossile brændstoffer, fordi investorerne kender vilkår og risici.«

Alene det globale forbrug af benzin- og autodiesel forventes at vokse med 750.000 tdr. om året i perioden frem til 2030, fordi stadig flere mennesker verden over får råd til egen bil.

BRANCHENYT
Læs også