Egmont-overskud under heftigt pres

Danmarks største mediekoncern, Egmont, oplever krisen på hårdeste maner - overskuddet svinder.

Egmont kom ud af 2008 med et resultat før skat på 114 mio. kr., hvilket er et betydeligt fald fra 485 mio. kr. i 2007.

Omsætningen i Danmarks største mediekoncern steg 5 pct. til 11,7 mia. kr., mens driftsresultat faldt fra 898 mio. kr. til 748 mio. kr.

Resultatet før skat er negativt påvirket af valutakursreguleringer, nedskrivninger på goodwill og anlægsaktiver samt omkostninger til lønsomhedsprogrammer, mens en engangsgevinst fra erhvervelse af Hjemmet Mortensen bidrager positivt.

Norsk opkøb
I løbet af 2008 købte Egmont de restererende 40 pct. af Hjemmet Mortensen, som er Norges største magasinvirksomhed. Derudover købte det Egmont-ejede Nordisk Film også halvdelen af filmselskabet Zentropa.

Efter skat er resultatet også dykket markant. Efter et overskud på 386 mio. kr. i 2007 kom koncernen ud af 2008 med et overskud på blot 19 mio. kr.

På divisionsniveau gik Egmont Magazines' omsætning frem fra 1,5 mia. til 2,1 mia. kr., hvilket især skyldes tilkøbet i Norge.

Til gengæld gik det værre hos Egmont Kids Media, hvor omsætningen faldt fra 3,7 til 3,6 mia. kr. og underskuddet før renter blev på 49 mio. kr. mod et overskud på 228 mio. kr. i 2007.

Også Egmont Books havde en dårlig udvikling, mens udviklingen i Egmont Nordisk Film viste fremgang i omsætningen - fra 3,3 til 3,5 mia. kr. - hvorimod resultatet dykkede fra 138 til 33 mio. kr.

Egenkapitalsmæssigt er Egmont dog fortsat robust, selv om det går den gale vej. Soliditetsgraden er faldet til 34,4 pct., efter at egenkapitalen er gået fra 3,2 mia. kr. til 2,8 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også