Krisen presser bankerne

Bankerne har milliarder af kroner i klemme hos de kriseramte landmænd.

Bankerne følger med stigende bekymring udviklingen i dansk landbrug.

Landmændenes samlede gæld er siden årtusindskiftet vokset fra 170 mia. kr. til 315 mia. kr. I samme periode har erhvervets totale årlige driftsindtjening i snit udgjort 3 mia. kr., og tendensen er faldende. Siden 2007 har erhvervet stort set ikke haft nogen indtjening.

En ubehagelig situation
Også gælden stiger fortsat. Alene i 2008 lånte landmændene yderligere 17 mia. kr.

»Det kan ikke fortsætte på denne måde. Det er helt definitivt. Vi skal meget hurtigt se et niveauskifte for især svinepriserne, ellers får vi en meget ubehagelig situation,« vurderer Torben Wiborg, funktionsleder for landbrug i Jyske Bank.

Slagterier har den seneste tid gang på gang nedjusteret forventningerne til den fremtidige svinekødspris.

»Vi skulle meget nødigt se flere nedjusteringer af prognosen. Vi kan simpelthen ikke rode rundt på det nuværende indtjeningsniveau ret meget længere. Svineprisen skal op over 10 kr. (pr. kg., red.), og der skal den blive i en lang periode. Lige nu er landmændene ramt af en kombination af driftsunderskud og faldende ejendomspriser, som får egenkapitalen på bedrifterne til at rasle ned. Den situation er uholdbar,« advarer Torben Wiborg.

Han vurderer, at situationen for landmændene lige nu er »noget mere dyster« end for tre måneder siden. Det skyldes især, at mælkeprisen er kollapset, mens svineprisen har været langt lavere end forventet. Samtidig tyder alt på, at også kornpriserne forbliver lave.

»Efter de seneste års underskud og investeringer trækker en stor del af landmændene af sted med en enorm gældsbyrde, som skal forrentes. Det er stadig en meget lille del af vores landbrugskunder, der er direkte lukningstruet. De seneste mange års stigende jordpriser har på de fleste bedrifter skabt store egenkapitaler, som landmændene kan tære på i hårde tider. Vores forventning er lige nu, at dette ikke ender i en bølge af tvangsauktioner. Men forudsætningen for den vurdering er, at vi får et niveauskifte i svineproducenternes indtjening. Og det skal komme hurtigt,« siger Torben Wiborg.

Ingen penge i driften
Også i Nordea er landbruget under skærpet overvågning:

»En del landmænd har de seneste år levet af konjunkturgevinster. De har ikke tjent penge på den primære drift, men har alligevel klaret sig, fordi deres ejendomme konstant er steget i værdi. Det har løbende skabt friværdier, der kunne belånes. Intet tyder imidlertid på, at jordpriserne stiger mere i en overskuelig fremtid. Derfor skal landmændene nu fokusere benhårdt på at forbedre resultaterne i den primære drift,« siger Søren Porsbjerg, landbrugschef i Nordea.

BRANCHENYT
Læs også