Nationalbanken: Værste krise siden 1945

Danmark kan have op mod 180.000 ledige i 2011. 2009 bliver ringe. Der er betydelig usikkerhed om 2010, siger Nationalbankdirektøren. • Nationalbankens prognoser er stadig alt for optimistiske, advarer Danske Bank.

Krisen har bidt sig fast i dansk økonomi, erkender Nationalbanken.

»Det, vi i øjeblikket er vidne til, er den værste økonomiske krise siden Anden Verdenskrig. Der er fortsat stor usikkerhed om, hvor dyb og langvarig krisen bliver,« siger nationalbankdirektør Nils Bernstein.

Nationalbankens dugfriske prognose over udviklingen i dansk økonomi er den hidtil mest dystre under finanskrisen. Det såkaldte grundforløb forudser en ledighed på 140.000 i 2010 - stigende til 151.000 i 2011. Men risikoscenariet, der udløses i tilfælde af brat nedgang i eksporten, vil resultere i 157.000 ledige i 2010 og 179.000 året efter.

Selv om prognosen baserer sig på data indsamlet i marts, er det dystre billede imidlertid allerede nu tæt på at være overhalet af virkeligheden.

Lynhurtg udvikling
»Vi må nok sige, at skønnet over lavere eksportvækst nok er mere realistisk end det grundforløb, vi lagde ud med. Tingene udvikler sig lynhurtigt i øjeblikket,« erkender Nils Bernstein.

I risikoscenariet vil BNP skrumpe 1,4 pct. i 2009, men vokse med beskedne 0,6 pct. næste år. I grundforløbet skrumper BNP 1,1 pct. i år. Under alle omstændigheder kan negativ vækst i 2009 ikke undgås.

»2009 bliver ringe. Der er betydelig usikkerhed om 2010,« siger Nils Bernstein.

Nationalbanken venter imidlertid en økonomisk vækst på 1 pct. i 2010 og 1,9 pct. i 2011.

Usikkerheden illustreres tydeligt ved, at samtlige Nationalbankens prognoser i fjor har været for optimistiske i forhold til de nuværende 2009-forventninger. Så sent som i september 2008 ventede Nationalbanken en BNP-vækst på ca. 1 pct. i år. Det skøn er nu nedjusteret godt 2 pct. point.

»I øjeblikket bliver prognoserne regelmæssigt justeret ned. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt, at der er så stor usikkerhed, men det afspejler simpelthen virkeligheden,« forklarer Nils Bernstein.

Trods Nationalbankens usædvanligt voldsomme nedjustering af sit vækstskøn, mener Danske Banks cheføkonom, Steen Bocian, at Nationalbanken fortsat er alt for optimistisk. Selv Nationalbankens risikoscenarie, som indebærer et BNP-fald på 1,4 pct. i 2009, er omtrent dobbelt så godt som Danske Banks hovedscenarie.

»Det anser vi ikke som sandsynligt i lyset af opbremsningen i dansk økonomi i slutningen af 2008, som efter vores vurdering er fortsat ind i 1. kvartal 2009,« fastslår Steen Bocian, der betegner et fald på 2,5-3 pct. som et »noget mere retvisende bud«.

Også Sydbank forventer i sin seneste prognose et BNP-fald på 2,5 pct. i år.

Beskeden boligprognose
Nationalbankens friske prognose for boligpriserne indebærer et beskedent prisfald på 5 pct. i 2009 og 1 pct. i 2010 fulgt af en prisstigning på 1,1 pct.

Men også den er for optimistisk ifølge Danske Bank.

»Et prisfald på kun 5 pct. forudsætter, at vi allerede begynder at finde bunden i boligpriserne nu - det tvivler vi på trods det kraftige rentefald. Men vi håber naturligvis, at Nationalbanken får ret,« fremhæver Steen Bocian.

BRANCHENYT
Læs også