Max Bank er hårdt presset

Næstved-banken kan ikke uden særlige forhandlinger få adgang til bankpakke II. • Banken har en for svag egenkapital.

Max Bank har haft så store tab i 2008, at banken risikerer at blive udelukket fra at få adgang til de frelsende statslige millioner i bankpakke II. Det skyldes, at Max Bank i 2008 tabte 35 pct. af sin egenkapital. Bankens egenkapital i forhold til den samlede risiko (kernekapital) er derfor helt nede på 5,5 pct.

Men kravet for at få adgang til statslig kapital i bankpakken er, at bankerne efter at have modtaget penge skal nå op på mindst 12 pct. i kernekapital. Samtidig må andelen af hybridkernekapital af den type, som staten skyder ind, maksimalt udgøre halvdelen af bankens kernekapital.

Det betyder, at en bank som udgangspunkt skal 6 pct. i kernekapital for at komme med, og der ligger Max Bank altså for lavt. »Ud fra de tal, der ligger nu, har du ret i, at det kan blive tvivlsomt, om vi kan nå de 12 pct.,« bekræfter adm. direktør Henrik Lund fra Max Bank.

Der er dog en undtagelse i reglerne, som gør, at en bank via individuelle forhandlinger kan få midlertidig dispensation for reglerne. Det regner Henrik Lund med bliver muligt for Max Bank, fordi banken har en relativt stor andel af ansvarlig lånekapital som supplement til egenkapitalen, der bringer bankens solvens op på 11,1 pct.:

»Jeg kan ikke forestille mig, at man af tekniske årsager ikke kan opnå den statslige støtte, når man med tilførsel af hybridkernekapital kan nå en solvenspct. på mellem 17 og 18.«..

BRANCHENYT
Læs også