Jagt på afkast i kreditobligationer

Pensionsselskaberne flytter flere mia. kr. fra aktier over i virksomhedsobligationer. De mener, at investeringen er mere sikker end aktier både for dem og for private investorer. Samtidig vokser kreditvurderingsselskabernes lister over virksomheder med høj konkursrisiko.

Pensionsselskaberne har sat den vilde jagt ind på noget, der kan give et positivt afkast. Lige nu flyttes milliarder af kroner over i kreditobligationer. Investeringen er mindre risikabel end aktier. Til gengæld er der heller ikke de samme muligheder for afkast, hvis aktiemarkedet virkelig vender.

Markedet for kreditobligationer, der er obligationer udstedt af private virksomheder i modsætning til statsobligationer, har været hårdt ramt under krisen. Da Lehmann Brothers gik ned sidste år, forsvandt markedet fra den ene dag til den anden.

De mere risikable lån handles helt nede i kurs 20, skønt de skal indfris til kurs 100. Og selv lån fra stærke virksomheder handles nede omkring kurs 70.

Usikker betaling
Samtidig er der flere og flere virksomheder, der dukker ned under såkaldt investment grade hos kreditvurderingsbureauerne Moody's og Standard & Poor's. Dermed regnes det for usikkert, om virksomhederne er i stand til at klare sig og betale deres gæld.

I sådan en situation ligner kreditobligationer ikke en vinderinvestering, men de danske pensionskasser er ikke ene om at flytte fokus fra aktier over på kreditobligationer.

PFA Pension har ifølge investeringsdirektør Henrik Franck en væsentlig del af sine obligationsinvesteringer i kreditobligationer.

»Jeg mener, at kreditobligationer lige nu er en meget tiltrækkende investering for alle typer investorer. Selvfølgelig skal man som privatperson ikke begynde at købe virksomhedsobligationer fra en enkelt virksomhed. Men en pulje af de mere sikre lån er lige nu en bedre investering end aktier. De er meget billige, og risikoen er mindre,« mener Henrik Franck.

Han siger, at PFA i høj grad går uden om de mest risikable lån. Det er lån fra virksomheder med meget lav kreditværdighed eller lån, der i tilfælde af en konkurs er næsten lige så udsatte som aktionærerne.

Aktionærer risikerer mest
Sagt meget simpelt bærer aktionærerne den største risiko, dernæst kommer hybridkapitalen, den ansvarlige indskudskapital og først derefter den seniorgæld, som PFA foretrækker. Den har investment grade, mens den mindre sikre gæld kaldes high yield-obligationer.

»Vi går efter den mest beskyttede gæld i en virksomhed. Ved en konkurs er det betydeligt større chance for, at der er penge til seniorgælden end til aktionæren. Vi føler stadig betydelig usikkerhed om aktier og venter en langvarig recession med relativ lav økonomisk vækst. I en situation med lav økonomisk vækst vil aktierne næppe vedblive med at stige, men som obligationsejere er vi tilfredse, så længe virksomhederne bare kan betale deres renter og afdrag, for så får vi penge,« forklarer Henrik Franck og tilføjer, at det ikke betyder, at der ikke vil være en række af de obligationslån, som PFA investerer i, der vil gå ned.

Det ændrer sig igen
De seneste uger har ikke har været med kreditobligationerne, der har ligget uændret, mens aktierne er steget.

»Men det tror vi ændrer sig igen,« siger Henrik Franck.

Hvis aktiemarkedet pludselig vender brat og stiger voldsomt, kan obligationslånene ikke være med. De indfris typisk til kurs 100 og stiger derfor ikke langt over indfrielseskursen.

»Men dermed er der også særdeles gode muligheder for gevinst, når man ser, at lån lige nu handles til kurs 60-70 stykker,« siger direktør Søren Dal Thomsen, AP Pension, der har anbragt 2,5 pct. af formuen i virksomhedslån.

Han vurderer, at virksomhedslån i den kommende periode vil være bedre end aktier, næsten ligegyldigt hvordan aktiemarkedet kommer til at opføre sig.

Kun ved meget kraftige kursstigninger på over 50 pct. vil kreditobligationerne være hægtet helt af, vurderer han, men erkender, at forudsætningerne kan ændre sig.

Lave kurser
»Hvis virksomhederne ikke betaler deres renter og afdrag, så har vi da et problem. Men vi mener altså, at kurserne er bemærkelsesværdigt lave, fordi eksempelvis hedgefonde har måttet tvangssælge til ekstremt lave kurser. Det er lån, som bankerne plejer at købe. Men de er ikke i markedet nu. Derfor er der gode muligheder for alle andre, da det er lån, vi typisk vil holde til udløb,« siger Søren Dal Thomsen.

Et af problemerne ved virksomhedsobligationer er, at de kan være meget svære at sælge, hvis der er nervøsitet. Det er en af grundene til, at kurserne er faldet så meget. Og det er også grunden til, at der i perioder kan være meget stor forskel på købs- og salgskurser på de investeringsforeninger, der sætter penge i kreditobligationer.

Alligevel melder Jyske Bank, at private også er på vej ind i papirerne.

Og at en del private vælger high yield-papirer, hvor risikoen for konkurs er større, men det er afkastmulighederne også.

»Vi anbefaler folk at undgå de mere cykliske selskaber, fordi de kan komme i problemer, hvis krisen uddybes. Men der er masser af andre rimeligt fornuftige muligheder blandt de højest ratede high yield-obligationer,« vurderer analytiker Henrik Colding Jørgensen, Jyske Bank.

BRANCHENYT
Læs også