Forbrugerne vinder slaget om rentedage

Op mod 20 års slagsmål om, hvornår danskerne skal have rente af deres egne penge, er slut med nye EU-regler. De nye valørregler vil koste bankerne et trecifret millionbeløb.

Pengeinstitutterne skal skære et trecifret millionbeløb af deres fortjeneste på danske forbrugere. Nye EU-regler slår fast, at private kunder fremover skal have renter af deres penge, straks pengene er kommet ind på kontoen.

Hidtil har bankerne først registreret, at kontante indskud eller overførsler fra andre banker er gået ind på kontoen den næstkommende bankdag. Mens udtræk altid har virkning fra samme dag.

Dermed kan der overføres penge til kontoen fredag, men de anses først som værende gået ind mandag.

Partner Elisabeth Arendt fra pengeportalen Mybanker kalder det en stor sejr for forbrugerne, at Folketinget nu på grund af EU-direktivet om betalingstjenester har måttet fremsætte et dansk lovforslag om strammere valørregler.

Stor betydning
»Set med forbrugerøjne er det her fantastisk. Det får stor betydning, især når man overfører penge. Og man slipper for de små overtræk, som man ikke lige var klar over, at man havde,« siger Elisabeth Arendt.

For den enkelte har bankernes valørregler typisk kun kostet nogle få kroner hvert år. Men for en del kunder har valørreglerne kostet mange penge.

Det gælder dem, der på grund af reglerne er kommet i teknisk overtræk. Der er sat penge ind på kontoen, men de får først valør den næste bankdag. Bruges der så af pengene, får det valør straks.

Absurd situation
Derfor kan kontoen gå i ”valørmæssigt overtræk”, så der skal betales overtræksrenter til pengeinstituttet, selv om kontoen reelt aldrig har været i minus.

»Det er en helt absurd situation, som EU-direktivet nu heldigvis lukker for. De nye EU-regler træder i kraft til november, og de er klart til gavn for danske privatkunder,« siger økonom Troels Holmberg, Forbrugerrådet.

For pengeinstitutterne som helhed er det en trecifret millionindtægt, de nu går glip af fra privatkunderne.

Bankerne har da også, når Folketinget tidligere har truet med at stramme op på valørreglerne, truet med at hæve gebyrer eller udvide rentemarginal.

Men lige nu er sektoren fåmælt. Bankerne vil ikke kommentere konsekvenserne af loven, så længe den ikke er endelig vedtaget af Folketinget, skønt der er tale om et EU-direktiv uden de store danske frihedsgrader.

I stedet overlades kommentarerne til Finansrådet.

Her kan kontorchef Birgitte Mikkelsen ikke sætte tal på virkningen af en ændring af valørreglerne.

»Der bliver nogle omkostninger for bankerne, men størrelsen af dem kan vi ikke sige noget om. De afhænger bl.a. af renteniveauet« siger Birgitte Mikkelsen.

Bankernes valørregler har været genstand for megen debat gennem årene.

Sagen i Højesteret
For den tidligere forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen var der tale om en spektakulær principsag, som han førte helt op til Højesteret, der i december 1997 slog fast, at det var op til de danske politikere at ændre på bankernes valørregler.

BRANCHENYT
Læs også