Cheminova vil frem i verden

Strategien for den danske kemivirksomhed er at blive dobbelt så stor internationalt i 2015. Selvom salget af plantebeskyttelsesmidler til det globale landbrug netop nu er under pres, forventer selskabet også ny vækst i år.

Den danske kemivirksomhed Cheminova skal være vokset til mere end dobbeltstørrelse i 2015 målt på global markedsandel og dermed også omsætning.

Børsnoterede Auriga Industries A/S - med Cheminova som eneste aktivitet lancerer ambitionen i en ny strategiplan med titlen "Fem-i-femten". Den henviser til, at Cheminovas markedsandel i verden inden for midler til plantebeskyttelse i landbruget skal fordobles og nå de 5 pct. i år 2015.

Globale opkøb
Koncernchef Kurt Pedersen Kaalund siger, at planen er at vokse - både gennem udvikling af den eksisterende forretning med introduktionen af nye produkter, men også samtidig fortsat købe op internationalt. Han forestiller sig, at 66 pct. af væksten frem til 2015 kommer fra organisk vækst, mens den resterende tredjedel hentes gennem opkøb af flere produkter og virksomheder. Målet er bl.a. at sikre sig flere, lokale salgsselskaber rundt om i verden.

Forretningsplanen frem mod 2015 blev fredag præsenteret i Aurigas årsregnskab for 2008, som viser rekordstor omsætning skabt gennem en vækst i Chemimovas salg på hele 30 pct. Ud over en fremtidig fordobling af omsætningen har Auriga defineret et mål om, at indtjeningen hæves gennem stordriftsfordele og effektiviseringer, så den kan måles med de bedste blandt sammenlignelige selskaber internationalt.

Trods de store ambitioner og sidste års vækst fastslår Cheminova, at de første måneder af 2009 er indledt med en svag afsætning:

»Der er usikkerhed om, hvordan den økonomiske afmatning samt faldende priser på landbrugets afgrøder og kreditstramninger vil spille ind i år. Men vores branche som helhed forventer alligevel en positiv udvikling over hele året, og vi forudsiger også selv ny vækst 2009,« siger adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund.

Mystik om stemmerne
Aurigas hovedaktionær - med 40 pct. af aktierne og en stemmeandel på 84 pct. - er Aarhus Universitets Forskningsfond, som ifølge egen fundats skal eje mindst 51 pct. af stemmerne. For en uge siden vakte indkaldelsen til den årlige generalforsamling i netop Auriga dog opsigt med forslag om en vedtægtsændring. Den betyder, at et krav om, at Auriga skal eje mere end 50 pct. af stemmerne i Cheminova, fjernes. Efterfølgende fastslog koncerndirektionen samme dag i en børsmeddelelse, at selskabet ikke er sat til salg med det forslag.

Og i årsrapporten understreges det. Der står nemlig, at bestyrelsens opfattelse fortsat er, at »en videreførelse af den eksisterende ejer- og aktiestruktur fortsat er hensigtsmæssig med henblik på at sikre en kontinuerlig og positiv udvikling i selskabet.«

BRANCHENYT
Læs også