Den tredje dimension

Koncept 3Dfacto laver virtuelle modeller til byggebranchen, der gør, at man i tre dimensioner kan se, hvordan det nye erhvervsdomicil skal indrettes. Thomas Randrup fortæller, hvordan satsningen på firmaets koncept har båret frugt, og hvordan en god idé kan skabe nye muligheder for byggeri og industri.

Det hele startede med fire hvide vægge og en god idé.«

Sådan beskriver virksomheden 3Dfactos direktør, Thomas Randrup, det udgangspunkt, han stod med tilbage i 1998, da det hele begyndte.

I dag er 3Defacto en virksomhed i rivende udvikling med 16 medarbejderne, store internationale firmaer på kundelisten og en sund økonomi.

Historien om 3Dfacto er samtidig historien om, hvordan en stærk iværksættertrang og troen på den gode idé kan udvikle sig fra teorier på et stykke papir til en helt ny måde at opleve byggeplaner og produktmodeller på.

Fra forsker til direktør
Thomas Randrup læste på Institut for Matematik på DTU sammen med vennen Anda Binzer, og da de to på et tidspunkt nåede frem mod afslutningen af deres ph.d. blev de enige om, også at tage det næste skridt sammen.

Det skridt skulle føres ud i erhvervslivet, men først skulle de finde frem til den gode idé, der skulle danne fundamentet for deres iværksættertrang. De satte sig ned og brainstormede ved at skrive en lang række idéer ned.

Den idé de to endte med at satse på, var at lave 3-D modeller af konstruktioner. Inspirationen kom fra Thomas Randrups tid som erhvervsforsker hos Odense Stålskibsværft, hvor han lavede 3-D modeller af skibe, og så tænkte han, at det da måtte kunne overføres til andre produkter. Det var alt sammen meget nyt dengang i 1998. De fleste sendte vel deres første e-mail omkring 1995, så derfra og til at lægge tredimensionelle designs online var der et temmelig stort spring.

Men det hele mundede ud i programmet VirtuBUILD, der den dag i dag er kernen i virksomheden.

VirtuBUILD giver en tredimensionel fremstilling af de oplysninger, man indsætter. Det kan for eksempel være en plantegning over det nye erhvervsdomicil, der således kan vendes og drejes i alle vinkler og giver kunden en præcis indlevelse af rummenes størrelse og proportioner. Man kan altså træde ind i den virtuelle bygning og derved få en meget detaljeret illustration af, hvordan det endelige byggeri kommer til at fremstå.

»Det, som VirtuBUILD kan, er at lave en model, der nøjagtigt repræsenterer det endelige produkt. Det vil sige, at vi kan sikre, at kunden ikke støder på uforudsete fejl, fordi programmet tager højde for de forskellige tekniske afhængigheder, der måtte være i produktet eller konstruktionen. Det er jo for eksempel rigtig ærgerligt at opføre en bygning, og så derefter opdage at der ikke er plads til ventilationsanlægget,« siger Thomas Randrup

Men det er ikke kun bygninger VirtuBUILD kan give en 3-D version af, 3Dfacto laver også modeller til forskellige produkter for Danfoss, Electrolux og ABB - ja selv modeller af kørestole og legeredskaber har været igennem VirtuBUILDs software.

»Men det er nu vigtigt for at fokusere på nogle udvalgte segmenter, altså nogle firmaer, som passer inden for en overordnet ramme. For på en måde er der næsten ingen begrænsninger for, hvad VirtuBUILD kan bruges til, så det er op til os at lægge en strategi, der henvender sig til de målgrupper, vi vil helst vil ramme. På den måde er byggebranchen og den tungere industri blevet valgt ud, som de områder, hvor vi vil lægge vores indsats,« siger Thomas Randrup, og fortsætter:

»Vi brugte to år på at lave vores prototype, som så kunne vises frem, og vores første kunde var firmaet Kompan, der laver legeredskaber til legepladser. Derefter tog det yderligere to år at færdigudvikle vores software, så den var klar til at sætte på markedet.«

På dette tidspunkt kom Vækstfonden og Seed Capital ind i billedet. Seed Capital har et nært samarbejde med DTU og investerer i en lang række af de forskningsresultater, forskerne frembringer. Desuden hjælper de til med patentsøgning og produktudvikling, og sammen med Thomas Randrup og Anda Binzer satte de VirtuBUILD på skinner og dannede 3Dfacto. Men det betyder dog ikke, at produktudviklingen er slut. Det er en løbende proces, hvor man hele tiden forsøger at forbedre sin evne til at opfylde kundernes behov.

»Jeg tror ikke det hjælper noget at sidde i sin kælder og udvikle noget, og så straks derefter gå i gang med at sætte det på markedet. Man er nødt til at kende sit produkts stærke og svage sider. Vi har, siden vi startede, løbende udviklet VirtuBUILD i samarbejde med vores kunder, og det gør, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvor der kan laves justeringer og forbedringer,« siger Thomas Randrup.

Mærkede krisen
Men 3Dfacto har da som så mange andre danske virksomheder, også mærket til krisen. I efteråret sidste år flyttede firmaet ind i mindre og derved billigere lokaler, og afskedigede to medarbejdere for at skære ned på omkostningerne.

»Vi kunne jo godt fornemme, at der var blæsevejr på vej, og derfor sikrede vi os på forhånd. Men i dag er jeg da glad for, at vi måned for måned har et overskud. Sådan har det selvfølgelig ikke altid været, især ikke i opstartsfasen. Men jeg tror på, at vi er kommet ind i en rigtig god udvikling nu, og jeg ser bestemt lyst på fremtiden,« fortæller Thomas Randrup.

En af 3Dfactos udviklingsstrategier går ud på at få et solidt fodfæste på det tyske marked.

Hér er der gang i byggeriet, ligesom der findes en lang række produktionsvirksomheder, som vil kunne få gavn af de muligheder, der ligger i VirtuBUILD. For på trods af krisen og en generel afmatning, så er der dog stadig gang i byggeriet, både herhjemme og i udlandet, og Thomas Randrup tror så meget på sit produkt, at han er sikker på, at det vil blive en stadigt større del af den måde, man planlægger nye konstruktioner på.

»Softwaren gør jo det hele håndgribeligt. På den måde har vi for eksempel oplevet, at vores kunder har nemmere ved at oplære deres sælgere i et nyt produkt, simpelthen fordi man ser det hele for sig. De får hurtigere et kendskab til og overblik over det, de har med at gøre,« siger han.

Glæden ved at skabe
Der er altså - rent ud sagt - godt gang i butikken hos 3Dfacto, og i takt med at nye kunder kommer til, spredes rygtet om fordelene ved at kunne inspicere sin investering på forhånd i tre dimensioner.

»Hvis man eksempelvis skal indsætte et nyt køkken eller opføre et vaskeri, så er det jo en fordel at kunne visualisere det og justere opmåling, placering af elementer og få et grafisk indtryk af det hele, inden selve byggeprocessen går i gang,« siger Thomas Randrup, der er stolt over at hans 'barn' - hans oprindelige idé - har fundet sin anvendelse og berettigelse på markedet.

»Drivkraften for mig, er glæden ved at skabe. Vi har jo frembragt noget helt nyt. Og så er det jo utroligt spændende at være med til at skabe en arbejdsplads i det hele taget. Ikke kun i forhold til det produkt, vi sælger, men også med hensyn til hele miljøet og måden at arbejde sammen på,« forklarer han.

»Der har selvfølgelig været udfordringer hele vejen igennem forløbet. I alle faser fra idé til der, hvor er nu. Men samtidigt er det jo udfordringerne, der er med til at gøre det spændende,« slutter Thomas Randrup.

BRANCHENYT
Læs også