Grønt flag til skolerne

500 skoler skal inden for de næste tre år være bæredygtige, og flere børn og unge over hele landet skal derfor i gang med at lære nyt om vand og vandforbrug, energi, natur og klima.

Det er et af målene med en ny partnerskabsaftale, som Undervisningsministeriet, Miljøministeriet og Friluftsrådet har indgået. Der er i alt afsat 6,6 millioner kroner til projektet, der skal styrke grundskolens undervisning i natur, miljø og bæredygtig udvikling med undervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn Skole. Idéen med Grønt Flag Grøn Skole er, at hele skolen arbejder med miljøspørgsmål. Eleverne undersøger ikke alene spørgsmål om for eksempel vandforbrug. De arbejder også med at nedbringe deres egen, familien og skolens påvirkning på miljøet. I Danmark er 240 skoler med i netværket og omkring 50 skoler tildeles hvert år det grønne flag .

BRANCHENYT
Læs også